terug

Gids of Sinterklaas?

Het contact met Gidsen lijkt tegenwoordig een nieuwe rage te zijn. Iedereen heeft schijnbaar contact met iedereen en niets lijkt meer onmogelijk. In het verleden werden deze contacten met vergevorderde zielen met respect behandeld maar tegenwoordig zijn er schijnbaar massaal contacten met de allerhoogste sferen, die als kermisattractie worden uitgebuit. Merkwaardig genoeg vraagt bijna niemand zich af hoe je zou kunnen vaststellen of dit werkelijk iets te maken heeft met verbinding met je Gids of dat je te maken hebt met een astrale grappenmaker die voor Sinterklaas speelt. Dit artikeltje is bedoeld voor hen die werkelijk op zoek zijn naar duidelijkheid in deze chaos.

Gidsen houden zich vooral bezig met het geven van geestelijk inzicht. Gidsen vertellen niet wat je moet doen maar geven soms wel adviezen. Inzicht heeft te maken met vragen over het hoe en waarom. Dit lijkt eenvoudig maar is voor veel mensen toch niet duidelijk. Een voorbeeld kan helpen. Stel iemand heeft voortdurend last van koude voeten, zelfs in hartje zomer. Iemand in deze situatie is werkelijk niet geholpen met de opmerking dat rode sokken helpen of anders misschien visualisatie oefeningen. Dit soort uitspraken geeft absoluut geen enkel inzicht zodat de oorzaak van de situatie niet is opgelost. Een Gids zou in zo'n situatie kunnen uitleggen waarom iemand koude voeten heeft en hoe die persoon aan de oorzaak daarvan zou kunnen werken. Een astrale Sinterklaas kan dit soort van geestelijk inzicht niet geven en valt op deze manier altijd door de mand.

Gidsen zijn herkenbaar aan hun liefdevolle vreugde. Als een Gids verbinding wil maken dan voel je deze warme vreugdevolle liefde door je hele lichaam stromen. De verbinding met je lichaam wordt sterker dan gewoonlijk en sommige mensen ervaren dat ze als een blok aan de grond zitten. Storende gedachten verdwijnen als vanzelf en alle twijfel lost op als sneeuw voor de zon. Wat overblijft is een duidelijk gevoel van verbinding met iemand die geen lichaam heeft maar wel een intense Liefde en Wijsheid uitstraalt. Sommige mensen ervaren dit als een diepe ontroering waarbij de tranen soms tevoorschijn komen. Als je wel verbinding hebt met iemand zonder lichaam maar je ervaart niet deze herkenningspunten,
dan is het tijd heel goed na te denken waar je mee bezig bent.

Sommige mensen denken dat ze hun Gids zouden kunnen herkennen aan een beeld of een stem. De werkelijkheid is anders. Als je Sinterklaas ziet of hoort weet je ook niet precies met wie je nu eigenlijk te maken hebt. Zo is het op het fijnstoffelijk gebied ook. Vaak is de helderziende waarnemer niet goed in staat het verschil tussen een Gids en een Sinterklaas vast te stellen. Op deze manier worden vele mensen aan een "Gids" "geholpen". Het gevaar van deze contacten is dat ze langzamerhand je leven gaan besturen en de verbinding met je diepe gevoel in het hart, belemmeren.

Deze Sinterklazen kunnen op verschillende manieren worden ontmaskerd. Als eerste zullen alle genoemde herkenningspunten van Gidsencontact ontbreken. Er is meestal een neutraal gevoel. Vervolgens zal uit contact met deze grappenmakers blijken dat er inhoudelijk weinig tot niets wordt gezegd wat een mens zou kunnen gebruiken voor geestelijke groei. Sinterklazen delen veel cadeautjes uit in de vorm van nietszeggende complimenten, het op een voetstuk plaatsen van mensen en fantastische beloftes. Veel mensen blijven hangen aan Sinterklaas, vaak tegen beter weten in. Deze mensen zijn vaak erg eenzaam en zijn er nog niet in geslaagd een zinvol bestaan op te bouwen tussen hun medemensen. Het contact met Sinterklaas wordt vaak als gezellig ervaren en meestal is men niet bereid om dit los te laten. Dit is meer een vlucht voor het leven zelf dan het zoeken naar inzicht en geestelijke groei. Dat waar je naar op zoek bent zul je uiteindelijk ook vinden. De keuze is aan jou!


O.V.Linder