terug

Waarom zou je (niet) BLOWEN?

Er zijn weinig volwassen Nederlanders die niet minstens 1x in hun leven geblowd hebben en velen vaker dan dat...
Het gebruik van Hashish en Marihuana kwam zoals in de meeste Westerse landen, in Nederland 'in zwang' in de zogenaamde 'hippietijd', de 2e helft van de 60-er jaren van de vorige eeuw.
We (ja ook ik deed mee) blowden vaak stevig in die tijd. 'Stoned' waren we. Giechelig daarbij vaak.
Je kreeg er trek van in lekkere dingen, muziek werd 'helemaal te gek' en als je te ver ging, konden mensen om je heen je grinnikend vertellen dat je 'out' was gegaan.
Want blowen, dat was een sociale aangelegenheid. Je zou het niet in je hoofd halen om een joint niet door te geven. Deed je dat niet, dat rookte je een 'stickie'.

We waren van de 'love and peace' en 'make love not war' generatie en we dachten oprecht dat blowen hielp om die vredelievende gedachten te ontwikkelen. Vooraanstaand blad van de hippiegeneratie was in die tijd Hitweek/Aloha en we verspreidden stickers met kreten als" een tevreden roker is geen onruststoker' en 'beter langharig dan kortzichtig'.
Sex, drugs & Rock 'n Roll was ook zo'n kreet. Want het leven was fun en niet alleen die hardwerkende plichten van onze ouders van de naoorlogse wederopbouw-generatie.
Diverse hippies zijn hun hele leven nooit echt gestopt met blowen.
Toch zijn zij in de minderheid. En de echte 'die-hards' die nog steeds vrijwel dagelijks blowen vormen daar ook weer een kleine groep van.
Met die groep is iets aan de hand.
Na meer dan 40 jaar blowen lijkt hun gedrag extreem afwijkend van alle andere mensen in de samenleving. En vaak ook hun lichaam.. de meeste van deze verstokte blowers zijn broodmager.
Dat geeft toch te denken...

(a-)sociaal
Heden ten dage is blowen niet meer steevast een sociale gebeurtenis.
En bij veel gebruikers is de 'love and happiness' ver te zoeken. Het is naar om te zeggen, maar ik zeg het toch: jongeren die zonder blowen al agressief gedrag vertoonden, vertonen dat blowend minstens zo hard.
Logisch, zal iemand met verstand van deze drug zeggen: 'blowen versterkt wat erin zit".
Dus lieve hippiegeneratie.. jullie 'Love & Peace' houding WAS er al en had een andere oorzaak dan het blowen....
Dat geeft te denken....

"Maar", hoor ik de blower al zeggen, "je wordt er wel relaxed van."
Ja, als je daar voor open staat.
Je kunt er ook suf van worden.

De huidige (erg sterke) Nederwiet is vooral een 'high' makende drug, maar er zijn ook soorten wiet en hash die vooral 'stoned' maken. En dat weten de vroegere hippies nog wel.. dan kon je ook heel slaperig worden.
Ja, ook dat is een vorm van relaxen.. zo sterk zelfs dat sommige blowers om die reden zijn gestopt... ze kwamen nog tot weinig, al leek dat 'onder invloed' heel anders...
Sommige huidige blowers kiezen bewust voor stonede i.p.v. van highe effecten.
Dat geeft te denken....

Waarom blowen mensen eigenlijk?
Dezelfde vraag zou je voor elk type drug kunnen stellen.
En de antwoorden zullen wellicht zo divers zijn als er individuen zijn.
Maar één ding is iedereen het wel over eens: omdat het de werkelijkheid leuker en of draaglijker maakt.
Wat is er dan aan de hand met die werkelijkheid?
Daar zouden we over na kunnen denken...

effecten
In de loop der jaren is er steeds meer bekend geworden over de werking van cannabis.
Maar een aantal aspecten zijn alleen bekend in de zgn. ' alternatieve' kringen.
En die effecten zou ik graag onder de aandacht brengen.

Een kleine opsomming die ik in de loop der jaren heb opgetekend uit o.a. de mond van vele 'alternatieve' genezers e.d.:

- Door blowen wordt je aura 'dunner'.
Vertaling voor wie niet bekend is met de werking van aura's:
Het zorgt dat je meer open staat voor invloeden van buitenaf.
Volgens sommigen is dit ook de verklaring waarom sommige mensen niet goed tegen blowen kunnen, zoals mensen met (aanleg voor) schizofrenie. Sommige psychotherapeuten menen dat het 'horen van stemmen' minimaal versterkt wordt door blowen.
Dat sommige therapeuten beweren dat schizofrenie het gevolg is van blowen, gaat me echter te ver. Net als dat sommige gevoelige mensen omdat ze stemmen horen schizofreen worden verklaard. Zonder te willen ontkennen dat schizofrenie als ziekte bestaat, is niet elk mens dat stemmen hoort ziek. Soms wordt het veroorzaakt door het niet goed om kunnen gaan met zaken als telepathie en andere vormen van heldere vermogens. Niet zo vreemd in een samenleving waarin deze vermogens lang tot waandenkbeelden gerekend werden.
Wat niet weg neemt dat de ontwikkeling van deze 'gaven' extra moeilijk hanteerbaar kan worden door het gebruik van drugs. Immers, juist cannabis 'versterkt wat er in zit' en een verhoogde aanleg voor 'heldere gaven' kan, indien niet begrepen, makkelijk voor disbalans zorgen.

- Blowen tast je reserve energie aan.
Vertaling:
Je hebt als mens enorme energiereserves. Die reserves gebruik je bij omstandigheden waar het nodig is. Zo is de verhoogde activiteit van o.a. adrenaline bij angsten e.d., een heel bekende.
Minder bekend is dat je 'reserve energie' hebt om dingen die je meemaakt in het leven te verwerken. Trauma's bijv. kunnen bij de verwerking enorm veel energie vragen. Met de verwerking komt ook weer energie vrij, maar in het proces kunnen verwerking van emoties als angst en verdriet veel 'kosten'.

Het verhaal van de reserve energie is een ingewikkelde. Het lijkt haaks te staan op 'blowen versterkt wat er in zit.' Maar je dient het verschijnsel van de reserve energie dan ook te koppelen aan:

- het contact met je zelf verandert
Vertaling: bedoeld wordt hier het contact met je zelf in de zin van 'Je bent een ziel en hebt een lichaam'.

- Van blowen word je gevoeliger
Vertaling: je waarneming lijkt te worden verhoogd.
Maar die verhoging kan ook leiden tot gevoeliger worden voor allerlei prikkels en die moeilijk een plek kunnen geven. Dus: emotioneler worden.

Genoemde vier 'verschijnselen' die aan blowen worden toegeschreven, vertonen een onderling verband.
Begin tachtiger jaren behoorde ik bij de mensen die dit tot dan toe onbekende verband begon op te vallen.
Ik had op dat moment 6 of 7 jaar niet geblowd en begon weer te blowen met mijn nieuwe partner. Die partner zag ik alleen in het weekend en zelf weed of hash kopen zag ik niet zitten. Dus doordeweeks blowde ik niet. Zodoende begon me op te vallen dat ik elke dinsdag of woensdag een 'dipdag' had. En of het om dinsdag of woensdag ging, bleek een verband te houden met of ik zaterdag of (ook) zondag een paar trekjes had genomen.
Aanvankelijk werd ik uitgelachen om dit inzicht. En zo begon ik in de vrienden- en kennissenkring 'weekendblowers' te interviewen.
En wat bleek na goed doorvragen: alle weekendblowers kenden het verschijnsel. Ieder op eigen wijze natuurlijk weer; de een was een dag moe, de ander sacherijnig, een derde geagiteerd enz. enz., maar het was voor allemaal een dag met een 'tandje minder'.
Een 'alternatief genezer' die ik er naar vroeg was het verschijnsel al bekend. "Dat komt omdat je reserve energie weer moet aanvullen", vertelde hij.
Ik begon meer genezers te vragen naar wat ze wisten van de effecten van blowen. Naast dunnere aura's of zelfs 'gaten' daarin, begonnen ze allemaal over aantasting van je energie en.. de gevolgen voor je emotionele verwerkingssysteem.

Want wat gebeurt er nu als je geen 'weekendblower' bent, maar (veel) vaker blowt? Juist ja.. die 'reserve energie' wordt niet meer (goed) aangevuld.
Reserve energie heb je nodig voor piek ervaringen. Of die pieken nou euforie of zogenaamde' negatieve' emoties betreffen.
Momenten van goed contact met je ziel zijn 'natuurlijke highs', die een gevoel kunnen geven dat goed vergelijkbaar is met euforie.
Wie geregeld blowt, verliest op den duur het vermogen van de 'natuurlijke high' omdat het contact met je Zelf afhankelijk wordt van een hulpmiddel. Daarmee kan het ook een 'schijncontact' worden. Ontwikkeling op dat gebied kan stil komen te staan zelfs.
Andere emoties, laten we ze i.p.v. 'negatieve' emoties,. verwerkingsemoties noemen, komen steeds vaker alleen tijdens het gebruik van cannabis 'naar boven'.
Het wezenlijk verwerken van gebeurtenissen kan daardoor worden aangetast.

stoppen
Niet onbekend is het verschijnsel bij de 'die hards' van heftige emotie onder invloed van cannabis, maar volslagen emotionele vlakheid als er niet geblowd wordt.
Om die reden is het voor verstokte blowers ook zo moeilijk om echt te stoppen.
Een vriend die ook geregeld blowde sedert de 'hippietijd' had zich een paar jaar geleden voorgenomen te stoppen. Na een half jaar sprak ik hem.
"Ik ben saai geworden", vertelde hij. "Altijd was ik op feestjes het middelpunt, ik had lol, veel te vertellen en nu.. ik blijf meestal aan de kant, moet me de laatste tijd dwingen om nog naar feestjes te gaan, vind er meestal niks meer aan."
Nog geen maand later was hij weer begonnen.
Dit jaar is hij opnieuw gestopt. Maar nu met ondersteuning van allerlei middeltjes van zijn antroposofische huisarts, die hem o.a. een goudoplossing laat slikken om de matheid tegen te gaan.

Een andere vriend vond 20 jaar blowen lang genoeg. Een paar weken nadat hij gestopt was, kreeg hij heftige angst- en paniekaanvallen. Zo heftig, dat uiteindelijk professionele hulp noodzakelijk was. 20 jaar lang had hij een traumatische jeugd die door de therapeuten als 'post traumatische stress' werd aangeduid, onderdrukt en alle angsten over het hem aangedane geweld zaten zo diep verstopt door het jarenlange blowen, dat ze onbenoembaar en onhanteerbaar 'naar boven kwamen'.
Ook na maandenlange therapie heeft ook hij nog een jaar geworsteld met een gevoel van zinloosheid.

Weer een andere, nog jongere vriend hield het na bijna 10 jaar voor gezien met blowen. Recent vertelde hij me, bijna twee jaar nadat hij is gestopt, dat hij voor het eerst een ervaring had gehad van een intensief contact met z'n spirit. "Nu pas begrijp ik wat je bedoelt met 'natural high'", zei hij. "En ik herinnerde me dat ik zulke momenten ook gekend heb in mijn jeugdjaren. Dat was ik geheel vergeten."

Zo kan ik nog vele voorbeelden noemen.
En de Jellinek in Amsterdam en verslavingscentra in het hele land kunnen daar nog vele voorbeelden aan toevoegen.

Houd ik nu een pleidooi tegen blowen?
NEE.
Ik kijk wel uit. We leven op een planeet van de Vrije Wil, u mag doen en laten wat u wilt, mits u daarbij een ander niet willens en wetens schade bij berokkent.

Maar ik wil wel graag bewust maken van dat ook cannabis, soft of niet, een DRUG is. En voor elke drug, of het nou om koffie, thee, suiker, cannabis, alcohol of wat dan ook gaat.. geldt: wees je bewust van de gevolgen en gebruik het met MATE.
Anders wordt de drug je de baas.
En in geval van cannabis zijn die gevolgen dus niet alleen lichamelijk. Maar (vooral?) ook emotioneel en.. spiritueel...


Marja Oosterman
December 2008