terug

DE WEG NAAR GARABANDAL

Gedichtencyclus van Harry FleurkePostuum E-BOOK
Begin juli werd bij de begrafenis van Harry Fleurke een klein boekje uitgereikt aan alle mensen die afscheid kwamen nemen.
Dat boekje had slechts een beperkte oplage.
Omdat we deze gedichtencyclus heel kenmerkend vinden voor het denken van Harry Fleurke zowel als voor zijn dichterschap, is er nu ook een E-Book versie die we hierbij graag aanbieden.
De cyclus werd geschreven aan Loes Flendrie
Ze maakte ook de cover illustratie; 'De Blauwe Wereld. Tijdens Harry's sterfbed had Loes Flendrie dit schilderij ín wording op de ezel staan en vaak dacht ze: dat is Garabandal, daar is Harry op weg naar toe

Loes schreef in het boekje het volgende nawoord:Soms merk je dat jouw levenspad
naar het onbekende leidt.
Alwaar je iemand tegenkomt
die zomaar van zijn tijd
een stukje met je delen wil.
Hij maakt jouw wereld open
voor nieuwe dingen op de weg
die je bezig bent te lopen.
Die iemand helpt je daar dan bij.
Verlicht je wankele dagen.
Bevestigt wat jouw ‘weten’ is.
Geeft antwoord op je vragen.
Waardoor je groeit en sterker wordt
En dankbaar door mag geven
van ’t licht dat jou werd aangereikt
door die ‘iemand’ in je leven.

(Onbekend auteur)


Het ‘wonder’ maakte een belangrijk deel uit van de correspondentie tussen mij en Harry Fleurke. Het wonder dat zo heel vaak niet wordt herkend als dusdanig en door ons mensen wordt afgedaan als ‘ouwe koek’ of ‘logisch’ of ‘toeval’. Te zelden herkennen we het wonder in ons dagelijkse bestaan. En al denkend over wonderen kwam Garabandal in ons leven. Want in dit Spaanse plaatsje was, naar verluid, Maria al vele malen verschenen. Die verschijningen boeiden niet alleen óns in hoge mate, ook de econoom, genaamd: Frans Rutten, die verwachtte dat het Mariawonder op 11 april 2002 in San Sebastian de Garabandal, Spanje zou plaatsvinden. Hij had berekend via een "100 procent betrouwbare econometrische methode" dat de verschijningen en boodschappen van de Maagd Maria in het Noord-Spaanse Garabandal (1961) slechts één ding konden betekenen. Rutten en enkele bussen met tientallen zieken, die dan zouden genezen, togen naar Garabandál om het wonder van de Wederkomst te mogen beleven.
In deze 25-delige gedichtencyclus kan men lezen wat Harry ons er over vertelt. Ik besluit dit korte nawoord met de laatste regels van gedicht nummer 25:

Zijn waar we zijn, nooit te laat of te vroeg
Zijn wie we zijn is ons meer dan genoeg


Loes Flendrie


DOWNLOADs:

printbaar pdf-bestand in A4

Voor E-readers e.d.:
E-pub bestand
 

 Al eerder verscheen
Het Baptisterium,
de enige roman van
Harry Fleurke
als E-Book.
Klik hier voor meer info
of als u dit boek wilt lezen