De oorspronkelijke publicatie werd verspreid door het NoPapers Keuze-magazine, dat van 1991-1994 werd gedistribueerd via een netwerk van Bulletin Board Systems. Op tekst en ontwerp zijn auteursrechten van toepassing. De betreffende tekst is uitsluitend voor persoonlijk gebruik en mag niet verder worden verspreid, geplaatst op een Bulletin Board of server. Verdere verspreiding, op welke wijze dan ook, uitsluitend na schriftelijke toestemming van Stichting NoPapers.

Stichting Nopapers, Postbus 85333, 3508 AH UTRECHT

E-mail: info@nopapers.nl