Het archief van het (voormalig)

NoPapers Keuze-magazine


Een stukje historie

Na diverse experimentele uitgaven vanaf oktober 1988, ontwikkelde NoPapers vanaf 1990 een tijdschrift annex databank dat qua opzet, doelstellingen, aanpak en structuur veel overeenkomsten vertoonde met die van het WorldWideWeb nu, zij het op veel bescheidener schaal.
Het Internet was toen nog, zonder WWW, voor de niet-computer- hobbyist uiterst gebruikersonvriendelijk. Daarom werd voor de realisatie van de doelstellingen van de Stichting NoPapers, het bevorderen van datacommunicatie middels o.a. digitaal uitgeven, gekozen voor de techniek van zgn. BulletinBoardSystems (BBS'en), die werkten met ascii en ansi-terminal emulatie.
Medio 1990 startte NoPapers met de uitgave van een literaire databank. Medio 1991 werd deze databank onderdeel van het NoPapers Keuze-magazine.

Het NoPapers Keuze-magazine werd verspreid via een netwerk van BBS-en waarbij er voor werd gezorgd dat in elk PTT- basistariefgebied een systeem telefonisch te benaderen was.
Het Keuze-magazine bestond uit berichtengebieden (vgl. nieuwsgroepen), een nieuwsdienst en thematisch georganiseerde file-area's (vgl. pagina's) waarin organisaties hun eigen informatie konden plaatsen en redakties informatie genereerden zoals agenda's, achtergrondinfo, recensies enz. Via de berichtengebieden en nieuwsdienst die ook buiten het eigen netwerk werden verspreid, werden verbindingen gelegd met de artikelen en info in de zgn. file-area's.

1994

In 1994 waren 216 mensen, redactionele medewerkers, sysops e.a., betrokken bij het NoPapers Keuze-magazine dat maandelijks door rond de 20.000 verschillende gebruikers/lezers werd geraadpleegd; grotendeels vrijwillige medewerkers en mensen die met behoud van uitkering arbeidservaring en -scholing opdeden waarmee in tientallen gevallen een baan kon worden gevonden.
1994, het legendarische jaar van de doorbraak van datacommunicatie dankzij de introductie van het WorldWideWeb en overheidssteun voor daarop inhakenende initiatieven als De Digitale Stad, was ook het jaar van een anderzins terugtredende overheid en andere opvattingen over uitkeringen.
Andere opvattingen waardoor het sociale beleid van NoPapers en ook garanties voor een goede kwalitatieve inhoud van de uitgaven op de tocht kwamen te staan. Juist op het moment dat gigantische investeringen nodig waren om een uitgave als het NoPapers Keuze-magazine een exponent op het WorldWideWeb te kunnen geven en er nog vele onzekere factoren rond inkomstenmogelijkheden daarvan bestonden.
Omdat zich in de loop van 1994 steeds duidelijker een beeld van de ontwikkelingen van het Web aftekende waarvan duidelijk werd dat het veel achterliggende doelstellingen van het NoPapers Keuze-magazine overbodig zou maken, is deze uitgave in de laatste dagen van december '94 gestaakt.

het archief

Wat rest zijn goede herinneringen, de wetenschap dat NoPapers vele steentjes heeft bijgedragen aan een digitale toekomst en.. een archief. Een deel van dat archief bestaat uit artikelen die geplaatst werden in de zgn. file-area's. Het formaat van de artikelen is niet echt geschikt voor de huidige computer-standaards. Een deel van de artikelen is door ons omgezet in html.
Files die zijn omgezet herkent u aan de onderstreping, ten teken dat doorklikken naar het artikel mogelijk is. In een enkel geval, zoals bij literatuur, zelfs aan het 'vinkje'.
Nog niet omgezette files kunt u opvragen door een emailtje te sturen aan
info@nopapers.nl


Overzicht van artikelen in archief NoPapers-Keuze-magazine