Encyclopedie van de erotische cultuur


Erotiek wordt in onze cultuur, als gevolg van de heersende visie op mens en lichaam, vaak gelijkgesteld met seksualiteit. Volgens Camphausen is dit een verarming van het begrip erotiek. Bijna in elk tijdperk in elke samenleving heeft erotiek ook religieuze en spirituele aspecten. Mythes en riten hebben ook vaak een metaforisch of symbolische erotische lading. Leken de zestiger jaren de 'judeo-christelijke' taboes te doorbreken, volgens de schrijver heeft de seksuele revolutie geleid tot '...het simpelweg tot stand brengen van een meer materialistische,'no-nonsense' aanpak van erotische zaken en bevorderde een steeds verdere ontwaarding en uiteindelijke vercommercialisering van de seksuele impuls'(blz.17).
Mijns inziens is dit te eenzijdig; na de zestiger jaren is de mogelijkheid in aanraking te komen, met 'alternatieve' vormen van erotiek en sexualiteit veel groter geworden. Echter deze ontwikkeling kan zeker nog gestimuleerd worden, juist omdat andere opvattingen over erotiek hun effect hebben op zaken als: - gelijkwaardigheid man en vrouw - accepteren minder bekende vormen van (samen)leven - opheffen rigide scheiding lichaam en geest, die met name in het calvinisme gepropageerd wordt Deze encyclopedie heeft dan ook als een doel (naast veel 'basis- informatie') leringen, ideeen en inzichten ten aanzien van een meer inclusieve visie op erotiek in een boek te verzamelen. Bij veel culturen en groepen worden sexualiteit en spiritualiteit niet losgekoppeld en wordt aan het overlappende gebied een bewustzijnsveranderende dimensie toegekend. Denk in dit verband aan het tantrisme, sommige vormen van taoisme en tempelprostitutie. Het gevolg van deze doelstelling is dat er voor ons een encyclopedie ligt waarin in de bibliografie schrijvers zijn opgenomen als John Blofeld (Taoisme), Joseph Campbell (Mythologie), Gary Zukav (Fysica), Shere Hite (Westerse sexualiteit), Aleister Crowley (Westerse 'magie') en Chogyam Trungpa (Tibet).
Door deze veelvoud aan bronnen is een interessant weefsel van stijlen, invalshoeken en weetjes ontstaan (wisten we bijvoorbeeld dat in de verenigde staten 79,1 procent van de vrouwen en 62,8 procent van de mannen in staat zijn androsteron te ruiken, terwijl deze percentages in Europa 84,2 en 75,9 zijn?). Om een zeer beknopte indruk te geven van de encyclopedie geef ik hier een aantal (min of meer bekende) trefwoorden:

Sommige van deze trefwoorden geven andere invalshoeken dan we gewend zijn. Bijvoorbeeld maagd ook als een onafhankelijke vrouw en harem als 'vrouwentempel of heiligdom'. Andere trefwoorden geven een ander beeld van de mannelijke en de vrouwelijke seksualiteit. De man, die een clitoris (b)lijkt te bezitten (volgens Josephine Lowndes-Sevely) en de vrouw die een ejaculatie kan hebben. Weer andere geven spirituele aspecten van de erotiek aan zoals Taoisme, mis van de Heilige Geest en Gnostiek. De encyclopedie geeft veel informatie over deze en aanverwante aspecten van de menselijke erotiek. Het doorbladeren op zich is erg leuk en kan zeer leerzaam zijn. Een gerichtere aanpak is door de schrijver vergemakkelijkt door middel van:

Mijns inziens voorziet dit boek van Camphausen, die eerder onder andere De Goddelijke Bibliotheek publiceerde, in een behoefte, zowel voor degene die 'slechts' bladert als de 'gerichte zoeker'.

JAN SPRONG


©St. NoPapers

Terug naar overzicht