Dina Glouberman:
'Kiezen en veranderen door imaginatie'


Basiscursus imaginatie: een boek om te gebruiken

Binnen de alternatieve geneeskunde wordt nogal eens gebruik gemaakt van zogenaamde 'visualisatie'. Dit houdt in dat de verbeeldingskracht, fantasie gebruikt wordt om ziektes te genezen of gezondheid te bevorderen. Zo kun je bijvoorbeeld een zieke plek in je lichaam met gezondheid doorstralen. Volgens veel alternatieve genezers zijn ziektes of problemen het gevolg van onevenwichtig denken over je eigen lichaam of geest. Hoe je denkt over jezelf, beïnvloedt je gezondheid. Deze opvattingen beginnen ook in de traditionele geneeskunde door te dringen, vooral door het onderzoek naar placebo's. Patiënten die geneesmiddelen krijgen zonder werkbare stoffen (placebo's), maar die overtuigd zijn dat zij werkzame geneesmiddelen toegediend krijgen, reageren toch positief op deze 'placebo's en worden sneller beter dan patienten die niets toegediend krijgen. 'Enkel suggestie' of de 'helende' kracht van de geest?

Glouberman, een Amerikaanse therapeute die jarenlang gewerkt heeft met een soort visualisatie, door haar 'imagework' genoemd, besloot een praktisch boek te schrijven over de toepassing van innerlijke beelden in je eigen leven. Zij vermijdt de term visualisatie omdat deze teveel verwijst naar 'zien'. Ruiken, voelen en horen kunnen ook een grote rol spelen in 'imagework'.

Het boek begint met inleidende hoofdstukken over de theoretische aspecten van 'imagework'. Dit gedeelte is ronduit zwak. Glouberman doet amper moeite een samenhangende visie op papier te zetten, lijkt volledig willekeurig losstaande citaten te gebruiken en is te simplistisch in haar opvattingen. Maar goed, het is een praktische handleiding voor dagelijks gebruik en geen beschouwend boek. Dat geeft Glouberman zelf ook aan. Verreweg het grootste deel van het boek behandelt de basisoefeningen voor imaginatie en toepassingen voor specifieke werkterreinen. Deze zijn:

Deze hoofdstukken zijn steeds op dezelfde manier opgebouwd en daardoor overzichtelijk en systematisch. De herhaling zorgt ervoor dat op een gegeven ogenblik de 'basisvaardigheden' goed duidelijk zijn. De hierboven opgesomde werkterreinen geven aan dat Glouberman er vanuit gaat dat imaginatie voor veel meer te gebruiken is dan 'alleen maar' voor genezing. Jammer dat ze niet iets uitgebreider aangeeft waarom 'imagework' volgens haar werkt. Dit zou toch meer inzicht geven in de onderliggende processen en haar opvatting over de verwevenheid van lichaam en geest. Het boek is dan ook voornamelijk te gebruiken als een basiscursus in het gebruik van beelden en 'voorstellingsvermogen'om je leven positief te beinvloeden.

Persoonlijk vind ik het jammer dat er weinig verwijzingen instaan naar aanverwante gebieden. Bijvoorbeeld,het 'gebruik' totemdieren bij de Indianen en andere culturen,visioenen en beelden als meditatiehulpmiddelen (Yantra's en Mandala's). Dit zou ons helpen om zowel 'imagework' beter te kunnen plaats als deze culturen en hun opvattingen te herwaarderen. Kortom, een boek om te gebruiken, niet om inzicht te krijgen in het waarom van imaginatie.

JAN SPRONG


©St. NoPapers

Terug naar overzicht