Naar een nieuw levensverhaal


Roger Rundqvist: Innerlijke transformatie

Aanhangers van het idee dat er een 'nieuw' tijdperk zal aanbreken, de New Age of het Aquariustijdperk, gaan er vanuit dat de hele samenleving door een transformatie heen zal gaan. Deze transformatie zal uitmonden in een samenleving waarin de mensen als broeders met elkaar omgaan in harmonie met de rest van de schepping.
Bewustwording, 'op zoek naar jezelf' en het gebruiken van de (vaak nog onbekende) mogelijkheden van de mens kunnen helpen deze nieuwe samenleving te bevorderen.
Dit standpunt heeft tot gevolg dat er de laatste tijd veel boeken verschijnen die persoonlijke verandering tot onderwerp hebben. Deze veranderingen kunnen onder andere ondersteund worden door:
-het gebruik van dromen, mythen en rituelen
-meditatie, yoga en lichaamsgericht werk
-aandacht, bewustwording en de eigen ervaringen

Roger Rundqvist
Een van de laatst verschenen boeken over dit onderwerp is het boek 'Innerlijke Transformatie: veranderen, heel worden, opnieuw beginnen' van de Zweed Rundqvist. De pedagoog/therapeut en historicus woont sinds 1981 in Nederland en is medeoprichter van het cursuscentrum de Elfenbank in Ottersum.
Eerder in Nederland verschenen boeken van hem zijn: 'Creatief omgaan met dromen' en 'Leven vanuit je kern'.
Zijn boek heeft als thema het 'oude levensverhaal' te vervangen door een 'nieuw levensverhaal'. De auteur gaat ervan uit dat zelfgenezing een natuurlijk proces is. Emotionele wonden kunnen vanzelf genezen, evenals lichamelijke. Dat dit meestal niet plaatsvindt, is een gevolg van in de jeugd opgelopen trauma's en de weerstanden die deze hebben opgeworpen. Deze weerstanden, het oude levensverhaal, liggen in het onbewuste opgesloten en belemmeren groei.
Het boek geeft een aantal simpele middelen om het oude levensverhaal te herbeleven en te herwaarderen. Hierna is het mogelijk op een andere manier je leven in te richten. Je schrijft een nieuw levensverhaal. Rundqvist baseert zich sterk op het Taoisme.
Het Taoisme is een Chinese manier van denken, die op een niet moralistische manier het leven ervaart. Go with the flow, zou een taoistisch motto kunnen zijn. 'Innerlijke transformatie' schermt niet met termen als goed en slecht, wat ik als een pluspunt ervaar. Het gaat meer om het afsluiten van achterhaalde manieren van doen en nieuwe manieren toelaten. De ontwikkeling in de natuur is te zien als een analogie van dit proces.

Het boek
Het boek is verdeeld in 16 korte hoofdstukken, waarvan de meeste afgesloten worden met een simpele oefening. Het is goed leesbaar, lichtvoetig met een helder taalgebruik. Juist door deze opzet is het boek goed te gebruiken als een soort mini-cursus. Voorwaarde is dan wel dat de lezer zich actief opstelt en met de tekst en de oefeningen aan het werk gaat. Mijns inziens is dit boek een goed alternatief voor de vele meer moralistische boeken over dit onderwerp. Geen 'je moet je verleden loslaten' of 'je moet veranderen'. Volgens Rundqvist gaat het meer om 'te leven met de ritmen van natuur en kosmos'.

JAN SPRONG


©St. NoPapers

Terug naar overzicht