Tabak tegen depressie en paardebloemsap tegen reisziekte


Jaap Huibers:
Gehoord in de natuur: verhalen over groenten en kruiden deel 1 en deel 2

Voeding
Voor veel mensen die bewuster met zichzelf, gezondheid en dieren om willen gaan is een alternatieve manier van eten een goed middel. Want wat en hoe we eten heeft invloed op onszelf, het milieu en onze omgang met dieren. Plantaardige voeding ontlast het milieu. Denken we hier bijvoorbeeld aan het mestoverschot. En plantaardige voeding gaat logischerwijze buiten de gehele bioindustrie om. Voor mensen die toch hun stukje vlees niet willen missen zijn er (steeds meer) diervriendelijke slagerijen (voor zover dat bestaat). De benaderingen van voeding zijn legio. Er zijn 'strenge' methoden, met veel regels en een duidelijke onderliggende manier van denken. Een goed voorbeeld hiervan is de macrobiotiek, die een duidelijk omschreven mens- en wereldbeeld koppelt aan vergaande eisen aan het dagelijks voedsel. Wat vaker voorkomt is dat mensen er voor kiezen geen vlees te eten. Dit is wat we normaal 'vegetarisme' noemen. Hier wordt vlees uit het dieet gelaten. Een iets strengere variant hierop is het veganisme, dat alle dierlijke produkten mijdt, dus ook geen eieren en zuivelpro- dukten. Dit soort diëten stelt wat hogere eisen aan het samenstellen van de dagelijkse maaltijden, omdat voedingsstoffen als eiwitten en minera- len vaak uit dierlijke produkten betrokken worden. Want een van de weinige dingen die vaststaan ten aanzien van voeding is, dat we een aantal voedingsstoffen nodig hebben om ons lichaam goed te kunnen laten functioneren. Hierbij is een scala aan mogelijkheden aanwezig.
Een paar voorbeelden:

Gehoord in de natuur
Jaap Huibers, bekend van tientallen 'Ankertjes' uitgegeven door Ankh- Hermes heeft voor Radio Utrecht een aantal uitzendingen verzorgd met als thema :'Voeding en alternatieve geneeswijzen'. Van deze 'radiopraatjes' zijn twee boekjes (ankertjes) gemaakt die samen de periode oktober 1991 tot oktober 1992 bestrijken. In deze boekjes staan 53 'verhalen' van Jaap Huibers over 'groenten en kruiden'. Deze verhalen 'volgen' het jaar en behandelen per keer een groente, kruid of ander voedingsmiddel. Over het algemeen zijn de verhalen informatief, leuk geschreven en lichtvoetig. Hier geen oproep om moeilijke of strenge diëten te gaan volgen, maar een aansporing 'zinvol' met voeding om te gaan. Huibers prefereert de benaming 'zinvolle' voeding in plaats van 'gezonde' omdat bepaalde voeding voor de één gezond is en voor de ander niet. Mijns inziens een 'gezonde' vorm van relativering. Zie bijvoorbeeld zijn verhaal over knoflook. Dus een vijftigtal leuke verhalen over zinvolle voeding.
Wat de benadering in deze boekjes betreft, Huibers gebruikt graag analogieën; ook 'onder de oppervlakte' blijft het onderbewuste. Bijvoorbeeld : witlof groeit onder de grond en is goed voor de lever en het onbewuste. Witlof is dus goed voor mensen die 'iets op de lever hebben'. Huibers gaat er als velen van uit dat oude spreekwoorden en gezegden een concrete kern van waarheid bevatten. Een andere verbinding die in de boekjes regelmatig naar voren komt is die tussen voeding en geneeswijzen. Veel voeding bevat geneeskrachtige stoffen. Door een basiskennis van deze stoffen en de onderliggende processen is het mogelijk de gang naar de (alternatieve) apotheek te beperken. Niet dat deze boekjes al deze basiskennis bevatten, maar een soort inleiding op... De verhaaltjes worden meestal afgesloten met een simpel recept.
Er staan een paar leuke recepten in, maar persoonlijk was ik niet echt onder de indruk van de receptuur. Al met al twee leuke boekjes, die ik met plezier gelezen heb. Voor ik deze bespreking afsluit nog 3 'anecdotes':

JAN SPRONG


©St. NoPapers

Terug naar overzicht