60 seconden stressmanagement,
binnen één minuut gezonde stressbeheersing


In de Bruna uitgave " 60 seconden stress management" heeft Dr. Andrew Goliszek geprobeerd stressverschijnselen in beeld te brengen en reeksen oefeningen ontworpen om spanningen te verlichten.
De pakkende pretentieuze titel sluit zeker aan bij het gedragspatroon van het gestresste type. Het moet snel, eenvoudig, konkreet resultaat opleveren. Dat doen we even. Hoe? Oefening baart kunst.
In dit werkboek worden korte stukjes theorie afgewisseld met zelfdiagnosetests en scoringstabellen, vragenlijsten, checquelists, gedragstips, dagboekschema's, lichaamsoefeningen, verbeeldingsoefeningen, en meditatietechnieken. Kortom, het boek stelt de lezer in staat door zelftraining slechte gewoonten en gedrag te veranderen. Het kost tijd maar het kan! Het kost 60 seconden als je maar wilt en besluit aktie te ondernemen.
Natuurlijk klopt dat ergens niet. En dat geeft de schrijver tussen de regels door wel toe. Hij schrijft: "60 seconden stressmanagement betekent precies wat er staat. Welke ontspanningstechniek je ook gebruikt, het besluit om handelend op te treden in die eerste minuut van stress is van cruciaal belang. Je moet jezelf conditioneren om een "60 seconden stress-beheerser" te worden. Je zult dan snel ontdekken dat stressbeheersing een normaal maar belangrijk onderdeel van je leven wordt en je zult merken dat het echt niet moeilijk is om je prettig te voelen. Je bent er nooit meer dan zestig seconden vandaan.
Overigens duren de meeste oefeningen niet langer dan een minuut. Maar dan... Ja, herhalen, denken, evalueren, zelfbezinning. Dus iedere dag hard werken, om bijna gestresst van te raken, hoewel... dat is flauw. Iedere dag kleine beetjes maken je sterker.

Twee hoofdtypen
Kenmerken van Type A: Bijzonder competitiegericht, ongeduldig, prestatiegericht, agressief, gedreven, haastig, snel sprekend.
Type B: ontspannen, geen haast, geduldig, niet competatief, niet agressief, niet het gevoel hebbend dat iets snel af moet.

Hierna volgt een test met een 30 tal uitspraken die kan worden gescoord op 5 categorieen (nooit, zelden, soms meestal, altijd). Dat levert dan een zelfbeeld op: Type A of B of er tussen in. Uitspraken als: Ik eet sneller dan mijn tafelgenoten, ik word boos op mensen die niet zo hard werken als ik, worden later omgezet in konkrete gedragsalternatieven: Leg bij het eten je bestek tussen twee happen op tafel, tel tot twintig, draag eens een dag geen horloge, zoek de oorzaak van je boosheid, enz.

Het dagboek
Het dagboek is een training van jezelf in terugkijken en patronen ontdekken. Het wordt in timemanagementtrainingen als belangrijk hulpmiddel gebruikt. Ook in dit boek wordt er uiteraard aandacht aan besteed. Dat kost tijd. Tabellen met tijdstippen, lichamelijke symptomen, bezigheden en voorafgaande bezigheden kun je op een rijtje zetten, tijdverspillers benoemen en maatregelen bedenken. Per half uur opschrijven: tijd, handeling, prioriteit, aktie en plan voor verbetering. En dan volgen er 15 manieren om goede gewoonten bij het indelen van tijd te ontwikkelen.
Goliszek stelt dat je daarmee je belangrijkste doel bereikt, nl: automatische 60 seconden oefeningen om je stress te verlichten. Het lezen van gedragstips wordt hier oefening genoemd.
Gedragstrainers krijgen de neiging om steeds meer aspekten van het menselijk denken en handelen als oefening te beschouwen. Dus de interventie: zet voor je zelf eens op een rijtje hoe het bij jou zit met... en schrijf dat op, kan vergezeld gaan van de aanwijzing: dit is een oefening! Ja, bezinning, nadenken, film terugdraaien kan bewustwording opleveren, kan als een levensoefening worden beschouwd.
De schrijver raadt je aan om de mentale oefeningen net zo lang te herhalen tot ze onderdeel zijn geworden van je bewuste dagelijkse bestaan, van je onbewuste gedrag en net zolang tot ze ingesleten gewoonten zijn geworden: een automatische 60 seconden "schakelaar". Hij schroomt niet bewust opgeroepen positieve gedragsalternatieven ( zoals bijv.: begin de dag met een wandeling) als een eenvoudige truc te benoemen.

Niet alleen voor managers
In het boek wordt ook aandacht besteed aan stress bij jonge kinderen, tieners en oudere mensen. Hoe gaan we bijvoorbeeld om met de mid life crisis? Daar zijn vier 60 seconden oefeningen voor: oefen je hobby's uit (bijv. muziek, schilderen, cursussen), raak betrokken (bijv. liefdadigheidswerk) maak plannen voor de toekomst (niet somber zijn, creëer nieuwe kansen) en neem de tijd). Tegenwoordig kan ieder mens als manager worden gezien van zijn eigen leven.
Dit boek is een praktijkboek, bestemd voor iedereen die kan lezen en de kwaliteit van zijn bestaan wil verbeteren. En je leest het bijna in 60 seconden uit.

ROBERT VAN GEMERT


©St. NoPapers

Terug naar overzicht