Evolutie als het wonder der natuur


Frans Roes: 'De naakte molrat.
Over mensen, dieren en evolutie'

Vorige week was er in een praatprogramma van de EO nog iemand die beweerde dat er evenveel bewijzen waren voor het bijbelse scheppingsverhaal als voor de evolutietheorie en dat hij in dat geval de voorkeur gaf aan het scheppingsverhaal, maar in het algemeen wordt de waarde en waarheid van de evolutietheorie nauwelijks meer in twijfel getrokken.
Met zijn stukken in NRC-Handelsblad en Intermediair houdt Frans Roes met niet aflatende ijver de geïnteresseerde lezer op de hoogte van de wetenschappelijke stand van zaken betreffende de moderne evolutietheorie. Hij doet dat met veel kennis van zaken, een vaardige en heldere betoogtrant en vaak met de nodige humor. Regelmatig maakt hij vergelijkingen tussen mensen- en dierengedrag, waarbij hij tot op z'n minst verrassende conclusies komt, al houdt hij hier en daar een slag om de arm in de wetenschap dat de evolutie misschien wel veel, maar niet alles kan verklaren.
Evolutionair verklaard houdt de mythe van Oedipus, die zijn vader vermoordde en met zijn moeder trouwde geen stand, althans niet in de interpretatie die Freud er aan gaf, zo betoogt Roes. En voor het feit dat Kaïn Abel vermoordde, is vanuit de evolutietheorie een alleszins 'redelijke' verklaring te geven.
Andere onderwerpen die aan de orde komen zijn o.a. het verband tussen intelligentie en groepsgrootte, het merkwaardige verschijnsel dat in één huis samenwonende vrouwen na enige tijd bijna allemaal tegelijk menstrueren, de seksuele selectie van crimineel gedrag en de vrij recente ontdekking van een nieuwe diersoort, de naakte molrat. Alleen al de wijze waarop het dier werd ontdekt, is een schitterend verhaal.
De vraag of menselijk gedrag uitsluitend dan wel hoofzakelijk door de natuur dan wel de cultuur bepaald is/wordt, zal wel nooit afdoende beantwoord worden. Maar dat we de natuur wat dat betreft niet moeten onderschatten is iets wat Frans Roes zeer boeiend en met veel overtuiging weet te verduidelijken.

HARRY FLEURKE

Van FRANK ROES verscheen in NoPapers ook het artikel 'Waarom nepmiddelen meestal helpen', over homeopathie en placebo's. Je vindt het als EDUT0003.HTM in het Anderzijds-archief.


©St. NoPapers

Terug naar overzicht