De oefeningen uit de boeken van Carlos Castaneda
op een rij


Niet door theorie alleen
Voor zover ik weet, kent iedere vorm van systematische levensbeschouwing oefeningen voor de volgelingen, discipelen of beoefenaars. Oefeningen die op één of andere manier behulpzaam zijn om de abstracte levensbeschouwing concrete 'handen en voeten' te geven. Op deze manier kan het (vaak) hogere zich manifesteren in het 'lagere' en kan het individu deel hebben aan deze 'manifestatie'.
Dit geldt niet alleen voor godsdiensten. Ook andere denksystemen hanteren in meer of mindere mate methoden, technieken en oefeningen. Een goed voorbeeld hiervan is yoga. Het doel van dit soort oefeningen kan o.a. zijn: - het contact met de godheid zoeken, we kunnen hierbij denken aan bijvoorbeeld de 'derwisjdansen' van de soefi's. - het bevestigen van de éénheid van volgeling en 'meester', 'profeet' of god'. Hierbij zouden we kunnen denken aan de comtemplatieve oefeningen van de christelijke mystici. - de 'leerling' voorbereiden op een verandering in bewustzijn, een andere verhouding met 'het hogere' of een andere rol. Een voorbereiding die vaak het afleren van culturele en individuele belemmeringen inhoudt.
De laatste invalshoek is binnen het in de boeken van Carlos Castaneda behandelde 'systeem' van de Yaqui-indiaan Don Juan de belangrijkste.

De boeken van Castaneda
In de boeken van Carlos Castaneda wordt de cultureel antropoloog Carlos Castaneda langzamerhand ingewijd in het denken en leven van de tovenaar Don Juan. Deze gebruikt veel middelen om Carlos Castaneda los te weken van zijn culturele ballast en hem om te vormen naar een 'tovenaar'. Drugs, ondere andere peyote en mescaline, kunnen voor dit doel gebruikt worden. Deze voeren je namelijk relatief snel en makkelijk naar een andere wereld. Maar Don Juan geeft ook 'gewone' oefeningen aan Castaneda. Deze zijn te vinden in alle sinds 1968 verschenen boeken. Een aantal van deze oefeningen zijn door Hetty Tonkes, psychotherapeut in Amsterdam, verzameld en in boekvorm uitgegeven.

Castaneda's oefeningen
Het boek bestaat uit drie delen:

  1. Inleiding
  2. Het beheersen van het gedrag
  3. Het beheersen en ten nutte maken van 'dromen'

De inleiding geeft in zeer grote lijnen een overzicht van het denken van Don Juan en de essentiële onderdelen hiervan. Diverse termen en kernbegrippen uit het werk van Castaneda worden nog eens uitgelegd op een vrij systematische wijze.
Dit op zich zinnige onderdeel van het boek maakt al duidelijk dat het boek voornamelijk is geschreven voor 'kenners' van het werk van Castaneda. Voor een beginner is dit boek zeker niet geschikt, omdat hiervoor een bredere basiskennis van het werk van Castaneda nodig is.
De twee volgende delen behandelen de ervaringen van Castaneda die door Tonkes omgezet zijn in helder omschreven oefeningen. Tonkes heeft zelf ervaring met deze oefeningen en is ervan overtuigd dat ze de mens kunnen helpen hetzelfde proces van bewustzijnsverruiming te doorlopen als Castaneda. Deze mensen kunnen dan gezien worden als voorlopers van de gehele mensheid. De evolutie van een aantal individuen is de voorloper van de evolutie van de mensheid.
De in het boek opgenoemen oefeningen zijn concreet en kernachtig omschreven. De oefeningen zijn vaak simpel om te doen en geschikt voor '...een ieder die de zelfdiscipline kan opbrengen ze uit te voeren'. Op deze manier wordt het werk van Castaneda ook op een praktische wijze toegankelijk.
Voor 'fans' van het werk van Carlos Castaneda is dit bij BRES verschenen boek een goede aanvulling op de meer theoretische boeken die tot nu toe zijn verschenen over Castaneda en Don Juan.

JAN SPRONG


©St. NoPapers

Terug naar overzicht