Monument voor een gestorven jongen


Edwin Bakker: 'Rick's report.
Kroniek van een aangekondigd afscheid'

Edwin Bakker, freelance journalist voor o.a. de GAY Krant en de Veronica-gids stierf aan aids, 31 jaar oud. Bakker werkte mee aan radio- en tv-programma's over aids, waarin hij openhartig vertelde over zijn ziekte en de gevolgen ervan voor zijn leven van alledag.
Echt landelijke bekendheid kreeg hij waarschijnlijk pas postuum door de opmerkelijke rouwadvertentie die hij zelf had opgesteld: voorzien van een foto (het was de eerste keer dat iets dergelijks in Nederland gebeurde) en met de tekst: 'Aids bestaat. Ik ben daar het dode bewijs van'.
Niet minder opmerkelijk in dat verband is dat deze uitnodiging voor zijn begrafenis door alle landelijke dagbladen werd geaccepteerd en door RTL groot in beeld gebracht, maar dat uitgerekend de Volkskrant opname weigerde.
Van juni 1990 tot juni 1993 brengt Bakker in de GAY Krant frequent verslag uit van zijn dagelijks wel en wee, onder de titel 'Rick's report', achter wie aanvankelijk niemand Bakker vermoedde.
Die pseudoniem was een weloverwogen keuze, omdat Edwin Bakker zich graag zo lang en zoveel mogelijk vrij wilde kunnen bewegen.
Rick was de Amerikaanse jongen door wie de auteur waarschijnlijk besmet werd en die enkele jaren eerder aan de ziekte was overleden.
De stukken van 'Rick's report' zijn nu bijeengebracht in een boek met dezelfde titel en de ondertitel 'Kroniek van een aangekondigd afscheid' (ongetwijfeld met dank aan Gabriel Garcia Marquez, die de prachtige kleine roman 'Kroniek van een aangekondigde dood' schreef, maar dat vermeldt 'Rick's report' niet).
Wie, zoals ik, Bakkers tweewekelijkse rubriek in de GAY Krant volgde, verwacht weinig nieuws en feitelijk is dat ook het geval. Toch is er een aanzienlijk verschil. In de GAY Krant was 'Rick's report' een van de rubrieken en nieuwsberichten tussen vele andere, die er ook om schreeuwden gelezen te worden.
Wie de kroniek in z'n geheel achter elkaar leest, is in staat een completer, althans een vollediger beeld te vormen van het ongelooflijke en moedige gevecht dat Edwin Bakker heeft gevoerd met of liever tegen zijn ziekte. Dat effect kon en kan een rubriek nou eenmaal niet bereiken.
Wat van elke bladzijde afspat, is de hoop: elk nieuw middel is een nieuwe mogelijkheid, een kans; als de vaak uitblijvende eetlust terugkomt is dat een signaal van verbetering; elke kilo gewichtstoename een reden voor optimisme en zin in seks het bemoedigendste teken over het lijfelijk welbevinden.
Het is diezelfde hoop, die enorme levensdrang die maakt dat Bakker alles in het werk stelt zo lang het kan zijn zelfstandigheid te bewaren en zijn normale werk op te pakken zodra hij zich daartoe in staat voelt.
Tijdelijke verlammingsverschijnselen omdat de ziekte inmiddels ook zijn brein heeft aangetast, kortere en langere ziekenhuisopnames, steeds krabbelt hij met een enorme vitaliteit overeind en pakt hij de draad van zijn leven weer op. Hij reist (o.a. naar Mexico en Amerika) en stort zich in het Amsterdamse gay-uitgaansleven.
Deze opsomming zou wellicht met enig gepsychologiseer kunnen worden geïnterpreteerd als een vlucht voor de werkelijkheid, ware het niet dat Bakker zich wel terdege bezighoudt met de mogelijkheid van een spoedige dood, althans een dood op jonge leeftijd.
Hij worstelt met de vraag of hij zich zal laten cremeren of begraven en kiest uiteindelijk op emotionele gronden voor het laatste.

'Rick's report' is in de eerste plaats, zoals Jos Brink in het voorwoord - met een verwijzing naar het ballet van Rudi van Dantzig - schrijft, een 'monument voor een gestorven jongen'. Maar het is veel meer. Het boek verschaft degenen die beroepsmatig bij aids zijn betrokken een belangrijke en soms onthullende blik in hun eigen functioneren, waar de hulpverleners hopelijk hun voordeel mee doen. Het is een bemoedigend document voor andere slachtoffers van de ziekte. Het is een eerbetoon aan degenen die Bakker tijdens zijn ziekteperiode door dik en dun steunden met hun niet aflatende vriendschap.
Niet in de laatste plaats is het voor iedereen een schokkend getuigenis, dat beter dan welke voorlichtingsspot ook duidelijk maakt dat en waarom het van groot belang is en blijft om de ziekte aids niet te marginaliseren, zodra het virus uit de schijnwerpers van het nieuws en/of een actieweek is verdwenen.
Aids bestaat, is dodelijk en blijft actueel tot er een effectief geneesmiddel is gevonden. In die zin is Bakkers verslag een harde maar realistische waarschuwing.

HARRY FLEURKE

Op verzoek van Edwin Bakker gaat de royalty-opbrengst van het boek naar de GAY Krant die dit bedrag zal besteden aan aids-voorlichting voor jongeren.


©St. NoPapers

Terug naar overzicht