Onderdanig wil ik zijn...


Nog niet zo lang geleden kwam ik bij het zappen aan het eind van de avond op de televisie bij een van de Duitse zenders zomaar terecht in een bepaald openhartig programma over SM, waarbij zo ongeveer alles getoond werd wat men zich hierbij kan voorstellen. Het leer, de maskers, de zwepen, kettingen, touwen, boeien, kaarsvet en zelfs een chirurgenmes kwamen in actie. Mannen en vrouwen spraken openhartig over de manier waarop ze met hun seksuele geaardheid omgingen.
Wat vooral opviel, was de liefdevolle manier waarop deze mensen met elkaar omgingen, hoewel pijn toch een essentiële rol in hun relatie speelde. En toch, een van de masochistische vrouwen die in dit programma uitgebreid aan het woord kwam, besloot tenslotte haar Dominus te verlaten, omdat hij haar leven in alle opzichten, dus niet alleen seksueel, wilde domineren. En dat was haar uiteindelijk toch teveel van het goede.

Op zich was het al opmerkelijk dàt deze vrouw zo op de voorgrond kon treden want om de een of andere reden zijn masochistische mannen een veel meer geaccepteerd fenomeen dan vrouwen met dezelfde gevoelens van onderwerping. In feite heeft het feminisme ervoor gezorgd dat deze groep vrouwen het nog moeilijker heeft dan vroeger om voor hun masochisme uit te komen, want onderdanigheid bij vrouwen mag in feite niet meer.
Maar volgens de vrouwen die bij Gießler aan het woord komen, is masochisme juist een bewijs van grote geëmancipeerdheid. Immers, er wordt vanuit een onafhankelijke positie juist gekózen voor onderdanigheid.
Hierover en over talloze andere aspecten van vrouwen en masochisme heeft de Duitse Sina-Aline Gießler een heel lezenswaardig boek geschreven, Onderdanig wil ik zijn, dat inmiddels in een Nederlandse vertaling bij Bruna is verschenen.

Nu is masochisme een heel moeilijk te omschrijven begrip omdat het zo veelvormig is. Niet iedere masochist wil gedwongen worden tot bijvoorbeeld seks met anderen dan de eigen partner of letterlijk verwond worden. Verbale vernedering of een liefdevol gegeven pak slaag is voor sommigen m/v genoeg om seksueel plezier aan te beleven.
In feite is bondage natuurlijk het begin van SM en als we de cijfers van Nancy Friday mogen geloven dan zou meer dan vijftig procent van de mensen dat wel eens willen uitproberen en heeft tientallen procenten dat ook daadwerkelijk gedaan. Goed beschouwd weten velen dus uit eigen ervaring op zijn minst een beetje wat SM is, wat ook de luxe van het masochisme kan zijn. Want in feite laat men de ander werken om zelf genot te ervaren.

In Onderdanig wil ik zijn vertelt Sina-Aline Geißler een heel persoonlijk relaas, dat in bepaalde opzichten beschouwd kan worden als een soort 'coming out'. Niet alleen bij zichzelf, maar ook bij een aantal geïnterviewde eveneens masochistische vrouwen gaat ze na in hoeverre dergelijke gevoelens al tijdens de (vroege) jeugd bestonden en hoe daar mee om werd gegaan.
Het is onthutsend te lezen dat de schrijfster, eigenlijk altijd een modelkind, een paar maal werkelijk crimineel gedrag ging vertonen omdat ze zo graag pijnlijk gestraft wilde worden. Zo'n gegeven lijkt me iets waarmee in de jeugdhulpverlening rekening gehouden dient te worden.

Hoe dan ook, uit de verschillende verhalen blijkt duidelijk dat zelfs als deze vrouwen zich eenmaal bewust zijn van hun gevoelens en van wat ze daarmee zouden willen, het vervolgens een groot probleem is een partner te vinden die hen daarin tot in de kleinste nuances kan volgen. Want, zoals al eerder gezegd, voor masochisme kan geen standaardinvulling gegeven worden en voor iedereen zal het weer anders liggen wat wel en juist niet als 'prettig' ervaren wordt. In elk geval is voor velen dat liefdes-aspect belangrijk, de enige voorwaarde waaronder onvoorwaardelijk onderwerping aan een partner mogelijk is.
Het mooiste verhaal uit Onderdanig wil ik zijn vond ik zelf eigenlijk dat van Vera/Cora, die in het dagelijks leven een succesvolle zakenvrouw is met bovendien haar partner als ondergeschikte, maar thuis, als ze Cora is, zijn de rollen precies omgekeerd. Zo ontstaat een bizar soort evenwicht.

Hoewel de auteur niet probeert uit te leggen waarom iemand masochistische gevoelens koestert, gaat ze wel op zoek naar verklaringen in de literatuur, met name bij psychologen. Natuurlijk blijft Freud niet onvermeld, maar voor hem blijft masochisme toch een vorm van perversie en dat wil dit boek juist bestrijden.
Simone de Beauvoir en nota bene Friedrich Nietzsche blijken nog de meest bevredigende uitspraken over masochisme gedaan te hebben, de laatste zelfs zonder het woord ooit te noemen. Wat opvalt is dat Geißler zo haar eigen interpretatie heeft van teksten die elke zichzelf respecterende feministe behoorlijk tegen de borst stuiten. In elk geval heeft de schrijfster met dit boekje een taboe doorbroken door de lezers, ongeacht of ze zelf wel of geen masochistische vrouwen zijn, duidelijk te maken dat ook masochisme een vorm van liefde is. Wel een vorm overigens die de betrokkenen met de nodige problemen opzadelt. Het ontwarren van de knoop van gevoelens, het omgaan daarmee al dan niet ook naar de buitenwereld toe en tenslotte het vinden van die partner zijn geen eenvoudige zaken. Het feit op zich dat dit nu op papier staat en voorzien van een aantal nuttige adressen zoals die van de Vereniging Studiegroep Sado-Masochisme (VSSM) is uitgegeven moet een hart onder de riem betekenen voor die masochistische vrouwen, die nog worstelen met hun gevoelens.

PRISKA FRANK


©St. NoPapers

Terug naar overzicht