'...Op weg naar het licht...'


Van de Wetering/Onderwater:
'Jomanda, genezend medium'

Hoe en wat men verder ook over haar mag denken, over één ding kan geen twijfel bestaan: Jomanda is een fenomeen. Wekelijks, zowel door de week als op zondag, bezoeken duizenden de Evenementenhal in Tiel en bij de Spoorwegen is een speciaal Jomanda-treinkaartje verkrijgbaar, inclusief een toegangskaartje voor één van de bijeenkomsten (healings) van Jomanda.
Sommigen verklaren die enorme toeloop, met name op zondag, uit een behoefte van de mens aan een vorm van viering, rituelen in een geseculariseerde samenleving waar de kerk weinig of niks meer te bieden heeft. Maar dat kan niet het enige motief zijn voor die overweldigende belangstelling. Deels is die verklaring niet los te zien van de vrouw om wie het allemaal draait.
Tijdens de healings staat op het podium iemand die in staat is een bomvolle hal volledig in haar ban te houden, rustig en tegelijk betrokken, charismatisch, spiritueel, maar zonder de poespas die daar (en niet geheel ten onrechte) vaak mee wordt geassocieerd.
Buiten haar optredens is zij wars van alle drukdoenerij, praat zij even helder als gewoon over haar werk, gaven en capaciteiten en presenteert ze zich als iemand die je buurvrouw zou kunnen zijn. Deze combinatie van eigenschappen draagt zeker bij aan haar succes: bij alles wat Jomanda zegt en doet maakt zij een volstrekt authentieke en integere indruk.

Mislukt
Wie echter verwacht in 'Jomanda, genezend medium' antwoord te krijgen op de vraag: wie is deze vrouw nou eigenlijk, komt bedrogen uit. Het is de beide auteurs niet gelukt om een zekere afstand ten opzichte van hun 'object' te bewaren, wat bij een gevoelig liggend onderwerp als het hunne een absolute voorwaarde zou moeten zijn.
Alleen de periode waarin de schrijvers Jomanda zelf aan het woord laten over haar jeugd en kindertijd ontkomt aan het af en toe vermoeiend bewonderende proza van de hoofdstukken waar dieper op het eigenlijke werk wordt ingegaan.
Verwonderlijk is dat allerminst. Jacques Onderwater is Jomanda's manager en echtgenoot, de esoterische belangstelling van Willem Jan van de Wetering is allerminst nieuw, ook al schrijft hij in het begin van het boek dat hij aanvankelijk Jomanda's werk met de nodige scepsis bekeek.
Waar derden aan het woord worden gelaten, is sprake van onvoorwaardelijke getuigenissen over het vele goede dat Jomanda met haar gaven over mens en dier uitstort.
Zeker, terecht wordt in 'Jomanda, genezend medium' gememoreerd dat zelfs als kritisch bekend staande dagbladen veelal objectief en goed gedocumenteerd over haar schreven. Het boek zou veel aan zeggingskracht hebben gewonnen als het op dezelfde wijze tot stand was gekomen, zonder de oprechte intenties van Van de Wetering en Onderwater meteen in twijfel te trekken.
De positieve kant van het boek is wellicht dat de healings uitvoerig worden beschreven en alle manifestaties waar bezoekers mee te maken kunnen krijgen. Overigens was daarvan in de afgelopen paar jaar ook al het nodige op tv te zien, wat pleit voor de grote openheid waarmee men te werk wil gaan.
Jomanda zelf benadrukt vaak dat ze op geen enkele manier bezig is met een bepaald geloof, dat niemand iets hoeft te geloven. Critici neemt ze op die manier bij voorbaat de wind uit de zeilen. En wat is er in wezen in te brengen tegen de stelling dat sceptici en critici misschien hun (voor)oordelen tenminste op zouden moeten schorten tot ze een bijeenkomst hebben meegemaakt.
Met verbazing las ik dat Jomanda al verschillende malen artsen heeft uitgenodigd om serieus wetenschappelijk onderzoek naar de resultaten van haar werk te doen (de getuigenissen van genezingen liegen er niet om), maar dat tot nu toe geen enkele arts op die uitdaging is ingegaan. Nee, stel je voor dat de medici moesten concluderen dat Jomanda's healings echt werken, dat zou pas gezichtsverlies zijn voor de geneeskunde. Zeker in een tijd dat de kosten van de gezondheidszorg de pan uitrijzen en dat brede lagen van de bevolking een beroep doen op alternatieve geneeswijzen, zou het geen kwaad kunnen om op z'n minst de bereidheid te tonen het werk van Jomanda met open vizier tegemoet te treden.

'Jomanda, genezend medium' geeft een royale inkijk in de activiteiten van deze fascinerende vrouw. Maar de mens Jomanda blijft een mysterie. En misschien hoort dat ook wel een beetje bij een medium.

HARRY FLEURKE

In het boek een door Jomanda met positieve energie ingestraald kaartje en een vredeskaartje.


©St. NoPapers

Terug naar overzicht