Ozon, waar ben je toch gebleven?
door Marja Oosterman


Zomer '85 zag ik een 8-regelig berichtje in de krant over aantasting van de ozonlaag. Ik knipte het uit en mijn knipsel werd per ongeluk gevonden door mijn dochtertje dat in snikken uitbarstte omdat ze van dat bericht begreep dat de wereld ten einde zou lopen.
Ik troostte haar, zei natuurlijk dat het wel meeviel, maar wist in mijn hart dat ze niet ver van de waarheid zat.
Twee weken keek ik de kranten tevergeefs na op meer berichten. Met vier vrienden die ook zulke berichten graag uit de ogen van hun kinderen zouden houden, maar genoeg realiteitszin hadden om zich af te vragen of het niet tijd werd om juist het omgekeerde te doen, ben ik toen om de tafel gaan zitten. Na een paar weken kwamen we toch tot de conclusie dat het wat onethisch, maar vooral onpraktisch was om het vergroten van ons milieubewustzijn te spelen via kinderen. Vier maanden lang hebben we vervolgens met talloze vertegenwoordigers van milieubewegingen, politiek en wetenschap gesprekken gevoerd. Met telkens de centrale vraag: wat 'doen' jullie aan de problemen met de ozonlaag?
De enige milieubeweging die er al wel aandacht aan besteedde, was Natuur en Milieu. Zij hadden e.e.a. al flink zitten doorcijferen. "Binnen dertig jaar is-ie weg, die laag," wisten ze daar zeker.
Na vijf maanden ontdekten we dat de centrale vragen van ons groepje van vijf; hoe krijgen we aandacht voor dit probleem, wat voor acties kunnen we voeren, beantwoord waren. Het vragen stellen zelf, het voeren van die talloze gesprekken, had ervoor gezorgd dat anderen het voeren van die gesprekken overnamen. Eén gesprek is me het meeste bij gebleven. Dat was met een ingenieur van het R.I.V.M. die, blij over onze serieuze aandacht voor zijn onderzoeksresultaten, o.a. die van de luchtmetingen, al zijn treurigheid met me deelde. Zijn cijfers, ja die waren duidelijk. "Maar ja, dan gaan ze naar Den Haag en in Den Haag..."
In de bijna 7 jaar die sindsdien verlopen zijn, is die treurigheid alleen maar toegenomen. Mijlpalen als een uitzending van het NOS-journaal waarin de nieuwslezer meldde dat er nu voor het eerst 'mondiaal nieuws' was,- 'Nieuws over de wereld, onze wereld, onze ozonlaag is aan het verdwijnen'- deden niets af aan die treurigheid. Immers, Nederland is de grootste producent van CFK's ter wereld. Ik ken de huidige cijfers niet, maar voor we wisten van gaten in de ozonlaag, waren we zelfs goed voor 90% van de produktie van deze grootste aantaster van de ozon. En juist in Nederland gaan de cijfers nog steeds naar Den Haag...
Wat er op wereldniveau ook door wetenschappers gezegd wordt, ze worden weer naar huis, of beter, naar de gaten boven Antarctica, de Evenaar en nu dus ook naar de Noordpool gestuurd om hun huiswerk over te doen. Of ze zo vriendelijk willen zijn de politiek andere cijfers aan te dragen. Want of het nu om de ozonlaag gaat of het broeikaseffect of onze luchtwegen, de economie moet blijven groeien. Je kan bedrijven toch niet vragen hun deuren te sluiten omdat ze de aarde vernietigende troep produceren...
In '85 konden we nog zeggen: als we nu meteen maatregelen nemen, zou het nog kunnen dat we net op tijd het tij keren...
Gisteren zag ik op pagina 3 van dezelfde krant een artikel van bijna 1/5 pagina over een wetenschapper die vertelt dat-ie in april iets gaat vertellen, wat ie eigenlijk niet durft te vertellen. Want wetenschappers doen aan check en dubbelcheck en bij zo iets ernstigs ook nog aan dubbeldubbelcheck en ... Geen dertig jaar, maar minder. CFK's doen er 120 jaar over om als andere stofjes op de aarde terug te dalen. Zelfs nu geen druppel meer produceren zal de ozonlaag niet meer beletten te verdwijnen. Een werkelijkheid die te groot is om met ons gewone bewustzijn te bevatten. Een werkelijkheid, te groots om onder ogen te zien. Ik zie ons, in het rijke westen al koepeltjes bouwen waar de minder rijke landen om willen vechten. Een negatief scenario.
Ik kan me ook andere scenario's voorstellen, maar niet met m'n doordeweekse bewustzijn. Met mijn doordeweekse bewustzijn lees ik het kleine kolommetje naast het artikel over die wetenschapper. 'Homeopathische geneesmiddelen nog niet uit het ziekenfonds'. Maar dat is tijdelijk, meldt het bericht. Zeker is dat in de toekomst mensen deze medicijnen zelf moeten betalen. De door de chemische industrie geproduceerde 'medicijnen' blijven uiteraard wel ziekenfonds gedekt.

MARJA OOSTERMAN


©St. NoPapers

Terug naar overzicht