Zaad


Kleine kranteberichtjes, waarvan ik vermoed dat ze vooral vanwege de bladvulling worden opgenomen, zijn vaak interessanter en regelmatig niet minder belangwekkend dan de artikelen die met grote koppen worden aangeprezen.
Zo las ik vorige week de boeiende mededeling dat in de afgelopen vijftig jaar zowel de kwaliteit als de kwantiteit van het sperma behoorlijk achteruit is gegaan. *)
Per milliliter zaadvocht is het aantal zaadcellen met de helft verminderd (van 113 miljoen naar 66 miljoen), terwijl de hoeveelheid vocht per zaadlozing terugliep van 3,40 naar 2,75 milliliter. Per zaadlozing produceert de man maar liefst 203 miljoen zaadcellen minder dan vijftig jaar geleden, rekende ik even snel uit. Een echte zaad-ontwaarding dus.
En waar ligt het weer aan? Juist, het milieu. Tien jaar geleden was er voor het milieu nog nauwelijks, althans veel minder aandacht. Toen vormde de hoge werkloosheid het 'speerpunt van politiek beleid'. Zou men in het begin van de jaren tachtig daar de kwalitatieve en kwantitatieve veranderingen van het zaad aan hebben toegeschreven?
Ik heb er geen verstand van, maar volgens mij is er een simpeler, een meer voor de hand liggende verklaring. Nog dagelijks groeit de wereldbevolking, alle mogelijkheden van anti- conceptie ten spijt. Anti-conceptie wordt trouwens nog altijd afgewezen door de rooms-katholieke kerk. Dat moge in het Westen dan niet veel invloed hebben op de keuzes die mensen maken, juist in landen waar sprake is van overbevolking, armoede en honger moet de prominente rol van de kerk in het individuele leven van de gelovigen niet worden onderschat. Misschien heeft de natuur zelf daarom wel besloten om de mensheid een handje te helpen met een even eenvoudige als doeltreffende oplossing.
Gewoon door er voor te zorgen dat mensen een beetje minder vruchtbaar zijn.

Harry Fleurke

*) Volkskrant 12-9-'92


©St. NoPapers

Terug naar overzicht