VoorheuvelOponthoud

Kerken zijn verdraaide radarposten
in een blootgelegd universum.

-Verbeelde sterren in de zwarte
nachten van onmondigheid.

-Nietszeggende vingerpunten wijzend
naar een afgekoelde hemel.

Pretentieuze beelden, in nissen
geplaatst, met kaarsen historisch bijgelicht
zijn tot steen weergekeerd door de barstende
woorden in deze jaren des onderscheids.

God getreden buiten het glas
in lood van een kerkelijk oponthoud


Traag gebaar

Het geschreven woord op barrikade
van papier is de stilzwijgend overeen-
gekomen gezant tussen het op
voet van oorlog staande ik en jij.

Taal, reservaat van schuwe woorden, wat uit-
gevonden harde klanken of zacht gefluister
met betekenis alleen in dit gebied.

Daarbuiten staat het gesproken woord op
losse schroeven, is decor voor jager
of toevallige passant, als de
strijknevel van een langskomende komeet.


Water en damp

Van de blanke
top loopt het kalk-
houdend water
krachtdadig
naar lagerwal;

passeert de sta-
lagmiet die
onzichtbaar hoger
wordt, verder, tot het
in damp verdwijnen zal.


Deeltje

Misschien zijn wij slechts
sponning in de ruimte,
zelfs zonder glas.

Alleen een doorluchtige
gedachte over
dat dit het was.


Japanse prent

Ik ben
de grote koning
van de zon,
de heel lichte koning
van de zon,
de zeer vorstelijke koning
van de zon.

Ik ben
de grote keizer van
Japan, schommelend
gezeten in
mijn rode
kersetuin, denkend
aan beloften

en 's avonds lig
ik warm tussen
de okselharen
van een spinnende
geisha

en kijk naar haar
tepels die rijzen als
zon en dolfijnen
boven gebogen
watervlak

en spits zijn haar
vingers waarmee
ze een vochtige kers
tilt uit de kom
van mijn navel.

Het onkruid wiedt
zij tussen over-
dadige grootheid
van mijn gerezen
gedachten.


Gepubliceerd in bloemlezing "Bekijk het maar." 1987


Wintervertelling

Zij was zojuist op aarde neergedaald
en schreed met te trage stappen door
het bos, luid zingend oude liederen
over de wending van het licht.

Ik was de enigste met wie ze sprak
in dat kort passeren. Ze vertelde
over de vertelsels die men elkaar
vertelde in deze tijd van korte dagen.

Ze groette mij als voorname dame
en liep de richting van het donkere
spoor om daar te vertrekken met de
treinreis naar het vermoeden, zoals zij zei.

Op mijn netvlies dagenlang dat
verdwijnend silhouet tegen
vallend avondlicht en de nagalm
als schaduwen van vertelde woorden.

Niemand die geloven wil dat dit
verhaal, waarin het licht lijkt uitgevallen,
past bij resten die men later vindt
en waar zelfs geen kranten over schrijven.


Profeet

Hij is een doordeweekse
zondagsrijder.
Een profane schildklier.
Een verlate wandelende jood.

Hij schrijft het voorwoord
tot een totale encyclopedie
van de nieuwe esthetica
voor liefde en moraal.

Met een ongeduldig gebaar
vaagt hij de hoge lantaarngod
uit zijn beroemde hemel

en duidt de plaatsen aan
waar de maden uit het christelijke
wittebrood tevoorschijn kruipen.

Allang is hij op de hoogte
van de dieven in de nacht
reeds slepend met het derde been.


Orgeltonen

Orgeltonen
komen even ergens
van hoog boven
over een balustrade
huppelen,

tippen even
tegen de randen
van mijn gehoor
en trekken dan weer
haastig terug
als hadden zij
zich bezeerd.

Achter de balustrade
vieren zij hun eigen feest.

Met deze tonen
doe ik u in stilte
uitgeleide

en keer weer terug

naar de buitenzijde

waar woorden vallen
in het wit

stil en breekbaar

met lettergrepen
amper te achterhalen.


Fractie

De eeuwigheden van gedichten
die geschreven zijn,
zijn niet te achterhalen.

Evenmin als de seconden
die voor deze waren.

Het vers: een moment om in te huizen,
even beschermd tegen klok en luizen.

daartussen woedt de tijd
met grote haast en ouderdom.

Het eerste en het laatste vers
wordt steeds opnieuw geschreven:

Als aardigheid en plaatsbepaling,
maar ook om voort te leven.


Stil

Wees stil,
wees voorzichtig
en stil.

Want ik heb
een porseleinen fles
op mijn kamer

gevuld met een
zeer doordringende
vloeistof.

- Want ik heb
een breekbaar
porseleinen fles
op mijn kamer

waar de ziel
haast uit is
verdreven.


V O O R H E U V E L-


©St. NoPapers

Terug naar overzicht