Rick Rococco


Hoe zit dat met ons denken

Rijden op stormschap

je rijdt cirkels als je denkt
wijdbeens vloei je er op mee hopelijk
weet je wat je doet
het is een patroon van cirkels
op een ruimtelijk blaadje iedere cirkel
is geen plat vlak maar een oneindige reeks
- ik noem dit 'diep' zien - van achter
elkaar geplaatste hoepels
klaar voor de cricketbal een reeks
organische brandende ringen
klaar voor je springende tijger
in het patroon op je blaadje
liggen de cirkels in gecombineerde reeksen
als een parelsnoer die in meervoud
over je blik geworpen wordt je cirkels
en reeksen worden niet door elkaar gebeten
op je driedimensionale blaadje bestaat
alles in elkaar zonder elkaar te raken
ik zeg je gedachten zijn vrij
ze delen dezelfde ruimte maar
nemen niet hetzelfde volume in


Leven in blokjes

we laten het zich afspelen, zo
zie ik eindelijk in,
in de rechte lijnen, strakke hoeken
die de wens vormt waardoor/mee
ons denkvermogen functioneren kan

we laten het zich voltrekken, zo
zie ik eindelijk in,
in de hoekgeworden ronde wensen
waarmee ons denkvermogen de
realiteit - die een droom is -
kan bezien

we laten het maar gebeuren
- en zeggen erbij dat
het niet anders kan -
in de rekenmodellen, filosofische denkmodellen
in de strakke lijnen van oorzaak en gevolg

ik zeg dat we gek zijn ook nog
blind zijn dom zijn en weet je
het staat ons niet - leven in blokjes
versus corresponderende draaiende cirkels je weet
(hoop ik) wat je hier te kiezen hebt


Graag zou ik over heuvels stromen

Ik lees een rivier
haar stroming, haar rijzen en dalen
haar temperatuur, haar loop over de aarde
Ik lees zelfs de waterdruppels, hun gedragingen
bepaal hun kook- en bevriezingspunt
Ik lees een rivier van informatie
alle beetjes kennis zijn kleuren op mijn
palet, hoofdstukken in mijn boek
De werkelijkheid van de rivier is een
volgeklodderd doek, een boek van
ongeordende hoofdstukken

Alles is te zien, alles is te lezen
Alles is hetzelfde verhaal

Ik heb het verhaal van de rivier gezien
zag hoe zij liep, haar loop bepalen liet
door de heuvels en dalen in het land
van links naar rechts ging, naar zee toe, zoals het land
dat wilde Ik zag dat de rivier dat doet om haar druppels
Ik zag dat de rivier het land gehoorzaamde omdat
de druppels de weg van de minste weerstand volgen moesten

De rivier kiest haar loop zoals ze kiest
haar keuze bepaald door de aard
van haar samenstellende delen, de rivier is niet vrij
in haar keuzemogelijkheden, de soort van keuzes die ze heeft

Dan nu de mens: bestaat uit het totaal van zijn eigenschappen
en zijn tot dan toe geleefde leven onder de gegeven omstandigheden
Druppels, man
De mens is als de rivier, kiest wat hij te kiezen heeft


Ik lig hier op de uitkomst van mijn droom te wachten

We laten het zich afspelen
binnen de omkaderde ruimtes van ons onverstand
: in rechte lijnen, strakke hoeken, scherpe sneden
- als een kaasschaaf die een ronde kaas
in rechte stukken snijdt, stukken kaas overslaat.
Weet de schaaf veel dat ze niet alle kaas afschaaft.

We laten het zich afspelen
binnen de strakgetrokken lijnen van oorzaak en gevolg
: in rekenmodellen, filosofische denkmodellen
- al te vaak erkennen we slechts logica
als enige model, enige stuk gereedschap.
We doen ons aan de waarheid tekort en merken niets.

een nieuwe schaaf, een andere weg, ik luisterde 's nachts
naar wat zich dacht en zag:
er zijn ronde vormen en het zijn wensen
er zijn warme kleuren en het zijn wensen
er zijn vervulde wensen - zij zijn
leven en werkelijkheid


Reelin' with the feelin' & finally diggin' the truth

(Bij) het geraas van treinstellen in de nacht
(verzaak mij niet)

Mijn wezen is creatie Ik lig verspreid
in alle materie los te dromen Mijn dromen
strekken zich tot in alle vormen en dimensies
bewegingen en kleuren wezens en gedrags-
patronen uit Creatie omvangt alles
maar kent geen einde zoals alles doet

Mijn wezen is creatie Ik verschijn in al de
talloze vormen van leven in al de
gedragingen van stof De wetten van
natuurkunde opgesteld door mensen
hebben slechts een deel
van al mijn verschijningsvormen vast

Creatie is namelijk voor alles ongrijpbaar Vast staat
dat creatie overal dus nergens is

Toen ik zin had - want weer geheel was -
was er tijd voor ontwaken het opnieuw me
manifesteren in levende dus stervende tijd
Ik deed het in de substantiële leegte Ik explodeerde
(want verenigde) me en gaf
tijd energie ruimte en zwaartekracht prijs

Ik bestond in mijn schepping in stof en in creatie
nog voor er tijd verstreken was Ik besta in al-tijd eveneens

Ik kwam zweven in leegte vulde plekjes in met
massa en versnelling en met sterren voor innerlijk licht
Ik droomde alles wat er was was alles in mijn dromen
Ik heb gekeken naar mijn dromen en zag
de zonnen brulden een kokend lied met hete vuren
een oven een alles-smeltplaats hadden ze als hart

Ik had het zo gedroomd dat sterre-as
bezield werd dat het - na bevrucht te zijn -
een haast op zichzelf staand individueel gegeven
werd Ik noemde brokjes as stof - en dat
tot componenten van mijn droomspel Componenten
noemde ik vlees Zoogdieren kwamen gingen weer
Uiteindelijk noemde ik een soort tot mens


Leven en sterven met het universum I
(a-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-bam)

Dag in dag uit je gek denken Iedere dag
voort modderen en ploeteren Iedere dag
onvoldaanheid weer-es-niet-gelukt en spijt

Dag in dag uit eerst dit moeten Iedere dag
niet toe kunnen komen niet verder
kunnen komen Nooit kunnen ontkomen, zelfs

Dag in dag uit er geweest zijn en het niet hebben geweten
tot teveel verlopen dagen erna Iedere dag
van leven in tijd, materie, ziel en zwaartekracht
andere vormen van hetzelfde Altijd, overal
is er wat

Het is groter dan je schedel
Het is meer dan je denkt
Het duurt langer dan je bestaat
In je schedel past het niet

Het is groter dan je liefde
Het is wreder dan het haten
Het houdt meer in dan jij omvat
In het leven past het niet
Het omvat alles wat jij bevat

maar zonder jou, toch
bestaat het niet zoals slechts jij het kent

(Tutti Frutti Aw Rutti Awright!)


Leven en sterven met het universum II
(good rockin' tonite)

Het is groter dan je schedel
Het is meer dan je denken kunt
Het duurt langer dan je bestaat
In je schedel past het niet

Het is groter dan je liefde
Het is wreder dan je haten
Het omvat alles wat jij bevat
In je ene leven past het niet

Alles leeft en is een uitdrukkingsvorm
van al het andere - een manier om iets te zeggen
Alles gebeurt en is een vertaling van
al wat er gebeurt - een manier om iets uit te spelen

Alles gebeurt en leeft, is soms zelfs
bij bewustzijn soms zichzelf bewust
Nooit bewust van het geheel in delen
Alles leeft en ervaart zichzelf - anderen zelden
Alles leeft alsof het alleen is - tot het geheel is

Er is een poort, er is een prijs voor heling
we noemen het je ziel, schat Zie je
alles leeft alleen totdat het dood is
Als het heel is is het zich niet


Leven is wat leven II
(een vuist vol parelmoes)

Wat leven is wat leven
genoemd wordt is
een zelfverwezenlijkend
spinrag
een zelfverwezenlijkend
doorlopend groei doormakend
doorlevingspatroon
een simultaan aaneenrijgen
van parel na parel aan iedere streng
van in myriaden strengen geweven
levend collier dat 'universum' heet
- iedere parel een gebeurtenis, een sterrewenteling, een ademtocht -

Wat leven heet is een zelfverwezenlijkend
verwezenlijkingssysteem van uiteindelijk liefde
in alle dingen en daden
alles leeft en is een parel - iedere
gebeurtenis telt en is nodig
moeite geeft de beweging waarde
ziel geeft haar kwaliteit, bewustzijn geldt als
hoogste goed - en sterven blijkt steeds
het verzilveren van het fiche, het innen
van de cheque alles leeft en wordt hier
een parel


Leven is wat leven I
(dat je/omdat het zo)

Wat leven is wat leven
genoemd wordt is
een zelfverwezenlijkend
spinrag
een zelfverwezenlijkend
doorlopend groei doormakend
doorlevingspatroon
een simultaan aaneenrijgen
van parel na parel aan iedere streng
van in myriaden strengen geweven
levend collier dat 'universum' heet
- iedere parel een gebeurtenis, een sterrewenteling, een ademtocht -
Wat leven is is een zelfverwezenlijkend
verwezenlijkingssysteem van liefde
in alle dingen en daden
alles leeft en is een parel
Hier is tijd waar leven is
er is tijd waar leven verwezenlijkt is
onze tijd van leven ligt er midden ingebed
- en soms lekt het
Tijd/ruimte is poreus, het leven
waar ze uit bestaat wordt
vloeit soms samen met wat in al-tijd is
- bedacht dus al verwezenlijkt, passè geworden is
Wat leven is is wat al-tijd mist
wat leven niet bevat kent dood niet
Ik ben een mens, ik zeg
dat

RICK ROCOCCO


©St. NoPapers

Terug naar overzicht