Celestine Raalte


In deze file:

Geleefd
Libi libi mi
Mandela
Mandela (Sranan)
Pegreku
Pegreku (Sranan)


Geleefd

het leven heeft mij geleefd
vandaag leef ik
om te leven

laat mij rustig knikkebollen
mijn ogen zijn moe om te kijken
naar het leven van velen geesten
die wonen in een pigmentrijke huid

ik verspil mijn adem niet
ik speel geen valsprediker meer
die met een volle buik liederen zingt

neem mee jou wit porselein
je hoeft mij ook geen kalebas
aan te reiken
ik neem wat ik wil

speel je komedie voor elk oog dat wil zien
het welzijn van mijn ras is mijn afgod
daarom hoef ik geen andere goden te dienen

als ik ontwaak
wil ik naar de Surinaamse oerwouden
om in de dorpen mijn naakte lichaam
in de schoot van de aarde te werpen

ik heb gehold achter s'werelds maskerade
ik heb miskend mijn eigen gezicht
ik heb miskend mijn eigen wortels
veracht hetgeen ik zelf vertegenwoordig

vandaag leg ik geen vinger
op andermans etterende wonden
ik bezweer mijn eigen vloek
ik verschoon mijn eigen vuil
laat mij mijn leven leven
dat ik leef
om het leven te leven


libi libi mi

libi libi mi
tide m'e tek' na okasi
fu mi libi

libi mek' mi dyonko na ini tiri
mi ay weri fu luku na libi
fu someni yeye di e libi
na ini pigmenti-gudu-buba

mi n'e frumorsu mi blo
mi n'e prey awari-domri moro
fu singi berefuru-ariya

komoto na mi tapu
nanga yu weti komki
yu no abi fu langa krabasi
gi mi tu, m'e tek' san' mi wani

prey yu komedi-prey
gi ibri ay di wani si
tan bun fu mi rutu
na mi afkodrey, so meki
mi no musu fu prey afkodre

te mi wiki
na fu g' a kondre
te... na ini dipi
Sranan busi
mi o go na den dorpu
trowe mi soso skin na gron

mi lon baka grontapu barmaske
mi afrontu mi eygi fesi
mi afrontu mi eygi rutu
mi afrontu mi de san mi de

tide mi n'e pot' finga moro
na ini trawan tingi soro
mi sweri fu no mek' kunu moro
m'e krin mi eygi doti

libi mi mek' mi libi mi libi
di m'e libi fu mi kan libi...


Mandela

Inderdaad,
als ik een worm was
zou ik de grond in kruipen
het nieuws
brengen aan de oergeesten
en ze vertellen
dat er een grote komedie
te aanschouwen was

zoveel hoge pieten
der aarde
speelden er in mee
al zouden wij niet applaudisseren,
oergeesten
we zouden waarschijnlijk wel
samen zuchten

een handje vol vampiers
drinkt het bloed van een menigte mensen
en toen zij zich als de weldoeners voordeden
door een onzer broeders vrij te laten
rees de wereld overeind
en juichte
grote vreugde alom

mooie komedie
prachtig toneelspel...
oergeesten,
verspillen jullie je tranen niet
want eens,
eens zullen wij vreugdevol wenen


Mandela

Ayo
efu mi ben de woron
mi ben sa kroypi
go n' ondro doti
tyari nyunsu go
gi den trotro
fruteri
taki bigi komedi
ben de f' si

someni hey hey sma
f' grontapu
prey n' ini
awinsi un no b' o naki anu
mi trotro
wi ben sa geme
makandra

wan tu dri asema
e kriboy wan eri ipi sma
dan di den prey f' ANANA
f' lusu wan brada fu wi
grontapu opo tenapu
bari hure
bigi prisiri na ala sey

moy komedi
moy komediprey
mi trotro
un drey un watra ay
kibri den
wan dey
wan dey
makandra
wi o trowe kolokuwan...


Pegreku

Kiemen van de ochtend zon
laten mijn hart de drum bespelen
piep kleine korrel pegreku
geeft kracht aan de para bitter
nodig om mijn bloed te zuiveren

verrukkelijke geuren van brandend hout
mengen zich samen met de kalebas bitter
die ik dronk
toen mijn eerste kind
het levenslicht aanschouwde

deze herinneringen
vast gespijkerd
in mijn trots
voeren mij mee
om met pink en duim
goed en kwaad te onderscheiden

liefde, geloof en hoop
die ik samen met jou deelde
mijn pegreku
zijn een zegen voor mijn geest
hunkerend naar het eeuwig durend
zuiver gevoel


Pegreku

Sproyti fu mamanten son
meki mi ati e prey dron
nyoni-nyoni pegreku
e prati krakti
gi a para bita
di de fanowdu
f' krin mi brudu

switi brantimiri smoko
moksi nanga a krabas' bita
di mi fosi pikin
ben syi krin fu dey
spikri tan na ini mi memre
tyari mi fu anda reti
nanga kruktu

lobi hopu srefi bribi
di mi prati nanga yu mi pegreku
na wan blesi gi yeye, di ben angri
fu tesi na switi krin-teygo-firi


CELESTINE RAALTE


©St. NoPapers

Terug naar overzicht