MEESLEPENDE KRONIEK OVER GRUWELIJKE GEVOLGEN VAN GENETISCHE MANIPULATIE


Amin Maalouf: 'Eeuwig zonder vrouwen'

Het begrip genetische manipulatie roept bij veel mensen associaties op met wangedrochten, ongewenste kruisingen tussen verschillende soorten en onfrisse ingrepen in menselijk erfelijk materiaal.Toch wordt het principe bij de veredeling van planten en vruchten al jarenlang toegepast zonder noemenswaardige weerstand en zonder dat er sprake is van bekende ongewenste neveneffecten. Genetische manipulatie staat dus vooral voor spectaculaire resultaten, al dan niet gewild.

Daarover gaat de roman 'Eeuwig zonder vrouwen' in ieder geval niet. Door enkele schijnbaar toevallige gebeurtenissen (verhalen van goede vertellers beginnen vaak met quasi-toevalligheden) komt de ik, een kever-deskundige, op het spoor van een aanvankelijk in alle stilte wereldwijd verspreide stof: een middel dat, ingenomen door een man, gegarandeerd voor de geboorte van een zoon zorgt. Maar zoals met elke technologische en medische ontwikkeling kan de beschikbaarheid van een middel misbruikt worden. Uiteraard gebeurt dat ook met 'de stof' en de gevolgen zijn voor de wereldbevolking rampzalig.

Maalouf heeft zijn verhaal gegoten in de vorm van een kroniek, waarbij een oude man halverwege de volgende eeuw terugkijkt op de geschiedenis, waarin hij -mede door een zeer actieve en betrokken rol van zijn vrouw, die als journaliste uitvoerig verslag doet van de praktijken en de gevolgen ervan- op een gegeven moment een prominente rol zal spelen.

Wat gebeurt er in een wereld waarin alleen nog maar jongens geboren worden (er is op een gegeven moment sprake van een wereldwijd mannenoverschot van ca. 1 miljoen) en hoe komt het dat 'de stof' op zo grote schaal bij brede lagen van de bevolking aanslaat? Maalouf zegt het niet met zoveel woorden, maar weet door zijn betoogtrant (o.a. via gesprekken die de ik met zijn vrouw Clarence voert) zeer aannemelijk te maken dat mannen blijkbaar nog steeds hoger worden gewaardeerd dan vrouwen en niet alleen in culturen waarin het 'bezit' van zonen belangrijker is dan het hebben van dochters.

Zo geformuleerd zou ten onrechte de indruk gewekt kunnen worden dat Maalouf een hoogst moraliserend verhaal heeft geschreven. Dat is allerminst het geval. Hij schreef integendeel een meeslepende vertelling over een hoogst actueel en universeel onderwerp, dat tenminste een aantal vragen oproept.

'Eeuwig zonder vrouwen' (een merkwaardige titel in vergelijking met het Franse origineel 'Le Siecle de Béatrice', waarin de ik verwijst naar zijn dochter die omstreeks de eeuwwisseling wordt geboren en wier leeftijd hij gebruikt als tijdsaanduiding) is een ideeënroman, geschreven als een meeslepend avontuur over de dreigende benauwenissen van een zeer nabije toekomst.

Verplichte kost voor iedereen die zich ook maar enigszins betrokken voelt bij het welzijn van de aarde en de mensen die erop wonen.

HARRY FLEURKE


'Eeuwig zonder vrouwen'
Amin Maalouf
Uitg. Arena - Amsterdam
ISBN 90 6974 061 3
F. 39,50

© St. NoPapers

Terug naar overzicht