Camerata Trajectina
Muziek en literatuur in een theatrale bewerking


Een paar jaar terug kreeg ik een programmaboekje van de Camerata Trajectina onder ogen. Het was een programma naar aanleiding van de 400e sterfdag van Dirck Volckertszoon Coornhert. Zangers en muzikanten vertolkten de liederen van Coornhert, omlijst door inleidende verhalen, temidden van een opvallend decor, zo vertelde mij één van de zangers. Muziek en literatuur in een aantrekkelijk jasje, is dat niet cultuureducatie? De artistiek leider van de Camerata Trajectina Louis Grijp wil het educatieve gehalte niet benadrukken: `We spelen gewoon wat we zelf leuk vinden'.

Thematiek
Op een kleine kamer met rijen kaartenbakken in Amsterdam praat ik met de musicoloog Louis Grijp, de man achter de Camerata Trajectina (letterlijk Utrechts muziekgezelschap). Het ensemble bestaat al sinds 1974 en, zo staat in het promotiemateriaal: `maakte naam als pleitbezorger van Nederlandse muziek uit de 16e en 17e eeuw'. De Camerata maakte programma's rond politieke en literaire thema's zoals 'De hoer van Babylon' over de godsdiensttwisten en 'De honingvloeiende poëet' over Vondel. Het muziekgezelschap is haast elk jaar te zien op het festival Oude Muziek te Utrecht en treedt verder op in binnen- en buitenland, vaak op historische locaties. De thematische aanpak bestond nog niet toen Louis Grijp, omdat hij luit speelde wat toen haast niemand deed, het gezelschap werd binnengehaald. Het eerste thematische programma in 1979 had liederen over de tachtig jarige oorlog tot onderwerp. De liederen uit onder andere Valerius Nederlandtsche Gedenckclank (vast nog bekend uit de Nederlandse literatuurlessen) werden, begeleid door de bijbehorende verhalen, op het Muiderslot opgevoerd. `Die strakke programmering sloeg in' volgens Louis Grijp, `toen zijn we op dat spoor blijven zitten, want het was niet alleen een gat in de markt, maar we waren er ook buitengewoon geschikt voor'.

Oude melodieën
Grijp legt uit hoe de liederen voor opvoering geschikt worden gemaakt. Vaak staan er geen noten bij de lyriek, maar alleen op de wijze van... Grijp zoekt zelf de oude melodieën op. De vocale partijen, die vaak eenstemmig zijn, maakt hij ook zelf voor de verschillende zangers meerstemmig. Ook wordt er een aannemelijke partij voor de muzikanten bij bedacht. De liederen, die voor het hedendaagse publiek moeilijker te begrijpen zijn, worden in de programmatoelichting vertaald of op het podium geëxpliceerd door een verteller.

Presentatie
De produkties van de Camerata zijn geen gewone opvoeringen waar een stel zangers voor een muziekstandaard hun muziekstuk zingen. Er wordt veel aandacht aan de presentatie geschonken. Louis Grijp vertelt dat het vaak om liederen gaat die niet bedoeld zijn om voor een publiek te vertolken en qua taalgebruik voor een hedendaags publiek moeilijker zijn en daarom meer aandacht in de presentatie nodig hebben. De zangers doen veel aan articulatie en gesticulatie en vaak worden de liederen door een beroepsacteur verhalend ingeleid. Het meest opvallend zijn nog de decors. Zo deden bij het programma rond Willem van Oranje grote diaschermen dienst en was het programma rond Bredero (dat zich in café Nol in de Jordaan afspeelde) 20ste eeuws aangekleed. Bij het Coornhertprogramma stond er een grote boekenkast vol met witte `boeken' op het toneel. De zangers haalden `toevallig' een boek uit de kast waarin hun liedtekst stond. De aandacht voor de decors is ook afhankelijk van het subsidiegeld. WVC is geneigd meer geld te geven aan de programma dat voor Nederland van cultuur- historisch belang is, zoals een nationale herdenking als de sterfdag van Coornhert. En meer geld betekent meer mogelijkheden voor het ontwerpen van een professioneel decor en het inhuren van een regisseur en een acteur. De bijzondere opvoering maakt de programma's toegankelijker. Volgens Grijp kun je kiezen of je de lyriek alleen tekstueel wilt volgen of vooral wilt kijken naar het theatrale: het decor, de gelaatsuitdrukking van de zangers enzovoorts. `En als ze alles willen weten moeten ze maar twee keer komen'.

Plezier
Het lijkt er op dat de Camerata Trajectina een bijzonder cultuureducatief ensemble is. Het gezelschap brengt oude liederen op speelse wijze onder de aandacht en verduidelijkt ze in het programma zelf en de programmatoelichting. Ik vraag aan de artistiek leider of de uitgangspunten van de Camerata educatief zijn. Louis Grijp ziet de Camerata allereerst als een gezelschap waar met plezier muziek gemaakt wordt. `We doen het omdat we het zelf leuk vinden'. Het publiek wordt aangestoken door dit enthousiasme. Maar het is volgens Grijp wel duidelijk dat er veel moeite gedaan wordt voor de aankleding en de programmatoelichting om de voorstelling toegankelijk en leuk te maken.

Publiek
Ik ben erg benieuwd naar het publiek van de Camerata, daar ik zelf zelden of nooit een aankondiging van het ensemble tegenkom. Volgens Louis Grijp bestaat het publiek vooral uit oude muziekliefhebbers. Dat is een speciaal publiek dat vooral op het Festival Oude Muziek te vinden is en op soortgelijke concerten elders in het land. Maar ook meer literair geïnteresseerden, zoals Neerlandici komen naar de concerten (Een artikeltje over de Camerata had inderdaad ook gemakkelijk in een themanummer over literatuur gekund). Het gaat dus om een publiek van kenners. Grijp voelt zich niet geroepen om een breder publiek te bereiken, maar zo zegt hij vrolijk 'iedereen is welkom hoor'. Ik vind het jammer dat niet meer mensen kennis kunnen nemen van de Camerata. Grijp vindt dat ik dan maar eens zelf een concert moet organiseren, voor cultuureducatoren bijvoorbeeld.

MIRJAM BOSGRAAF


©St. NoPapers

Terug naar overzicht