Maria, moeder de vrouw


Aan het assortiment oude muziek is weer een pracht CD toegevoegd. 'Missa Benedicta et venerabilis' en Magnificat 'Benedicta' van de Engelse Tudor componist Nicholas Ludford (ca.1485 - 1557). Het is de tweede CD met muziek van deze componist, van daar dat de ondertitel 'volume twee' is. Op de eerste Cd staat 'Missa Videte miraculum' en 'Ave cuius conceptio' Ludford is een tijdgenoot van de iets oudere Robert Fairfax (1464 - 1521) en zong en werkte in wat nu de 'Royal Chapel of St. Stephen' in Londen is. Een van de redenen dat Ludford heden ten dage niet een beroemd componist is (wat zijn muziek toch echt in zich heeft), komt door een brand in 1834 waarbij de kapel, die toen al drie eeuwen niet meer als zodanig in gebruik was, volledig werd verwoest. Deze twee composities zijn voor de Mariaviering op 15 augustus, Maria Hemelvaart, het belangrijkste Mariafeest. In de bronnen is dit feest tot de zevende eeuw terug te voeren. Paus Theodorus (642 - 649), heeft deze viering in het Westen (van Europa) geïntroduceerd. Hij vond deze gelegenheid zo belangrijk dat het in de religieuze vierin- gen een speciale plaatst moest krijgen. Dat werd de avondviering.

Eigenlijk is een Mis en Magnificat een onmogelijk combinatie, want de genres kunnen nooit samen in een viering gezongen worden. De reden dat ze toch op een één schijfje staan is dat ze beide op dezelfde melodie gebaseerd zijn (een cantus firmus). Waarschijnlijk is het Magnificat jonger dan de Mis-zetting. Dit is te horen aan de manier waarop de afzonderlijke stemmen imitatief begin- nen (na elkaar inzetten met de zelfde melodie). Hierdoor heeft het Magnificat een 'volwaardiger' of meer 'volwassen' manier van meer- stemmigheid.

Het ensemble 'The Cardinall's Musick' is opgericht door twee mensen; de dirigent/zanger Andrew Carwood en de musicoloog David Skinner. Zij hebben als hoogste doel nooit uitgevoerd werk (wetenschappelijk) verantwoord uit te voeren. Dat is ook met deze CD het geval. Skinner heeft de bronnen, waar de composities van Ludford te vinden zijn ontsloten. De twee heren zijn daarna naar een authentieke manier van uitvoeren gaan zoeken. Dit is hen bijna gelukt. Wie de CD opzet en de eerste klanken hoort waant zich in een andere wereld. Een goede galm en akoestiek maakt van de huiskamer een Sint Pieterskerk. De inzet van de Superius (de hoogste stem) bezorgt de luisteraar een schok en de manier waarop hij er bij elke inzet 'inhakt' blijft de gehele CD doorgaan. Dat is echt een groot minpunt! De hele CD krijgt er iets naars, iets schikachtigs door.

Toch verdient de CD door dik en dun steun, want dit en vergelijkbaar mooi werk wordt veel te weinig uitgevoerd. Het ontsluiten van deze bronnen is namelijk zeer arbeidsintensief werk is. De goede musicolo- gen zitten uren lang met veel liefde voor deze muziek achter hun bureau te experimenteren met de noten. Dat moet ondersteund worden!

SASKIA ROLSMA


©St. NoPapers

Terug naar overzicht