Sabine Meyer speelt Stamitz


De klarinet is in verhouding snel doorgedrongen tot een prominente plaats in het symfonie-orkest. De klarinet is ontstaan rond 1700 uit de chalumeau. De chalumeau is een volksklarinet waar Denner uit Nürnberg kleppen en andere verbeteringen aan aanbracht. De klarinet maakt al vanaf het midden van de 18de eeuw vast onderdeel uit van het orkest. Mozart heeft bij de verdere integratie van het instrument een niet onbelangrijke rol gespeeld. De componist schreef aan zijn vader op 3 december 1778: "Ach, wenn wir doch auch nur Clarinetti hätten! - Si glauben nicht was eine Sinfonie mit Flauten, Oboen und Clarinetten eine herrlichen Effect macht!" Ondanks het feit dat de integratieperiode van de klarinet bijzonder kort is geweest, heeft het instrument geen status als typisch solo-instrument. Klarinetconcerten zijn er naar verhouding gering in aantal. Zo heeft Mozart een klarinetconcert geschreven voor bassethoorn (altklarinet), verder klarinetconcerten van Carl Maria von Weber en Johann en Carl Stamitz. De laatste schreef er maar liefst elf.
Sabine Meyer kreeg voor haar vertolkingen van enkele Stamitz klarinetconcerten de Echo-prijs 1994 als instrumentaliste van het jaar. Haar vertolkingen zijn te beluisteren op een CD van EMI-classics met de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Iona Brown.

Sabine Meyer is een veelzijdig musicienne. Ze speelt van Klassiek tot Jazz op hoog niveau. Daarnaast exploiteert ze onbekende muziek voor vreemde bezettingen en interesseert zij zich voor meer dan enkel de noten; historische achtergronden en feiten horen bij het musiceren. Volgens Meyer komt muziek voort uit een eenheid tussen instrument, muzikant en de muziek zelf, zij vloeien als het ware in elkaar over. Haar technisch kunnen is onberispelijk, haar interpretaties zijn weldoordacht en geven blijk van muzikaliteit en liefde voor muziek. Echter de klank is niet doordrenkt met persoonlijkheid. Haar klankkleur is niet bijzonder en blijft een beetje achter bij haar muzikale ideeën. Het is overigens een veel gehoorde klacht met betrekking tot de instrumentalisten van tegenwoordig. 'Vroeger' waren de technische kwaliteiten minder dan nu maar een solist had een overduidelijk eigen karakter. Klank was belangrijk, interpretaties daardoor veel persoonlijker. Het verschil met bij voorbeeld jazz-klarinettisten met betrekking tot het karakter van de klank is bijna schrijnend. In de jazz heeft de eigen klankkleur nog steeds prioriteit. Wellicht is het makkelijker een vergelijking te trekken met solo-strijkers van de oude stempel als Isaac Stern en Rostropovits; een enkele streek is genoeg om d.e uitvoerende te herkennen. Beide strijkers hebben een onmiskenbaar eigen karakter
Om terug te keren naar Sabine Meyer, alhoewel haar ideeën over muziek veelzeggend zijn, is haar klank te weinig karakteristiek. De cadensen en versieringen die gebruikelijk zijn bij solo-concerten uit de Barok zijn niet door Meyer zelf bedacht. Dat is jammer, ze zou met haar speelervaring en muzikaliteit juist op deze plekken een interpretatie moeten geven. Tot het begin van deze eeuw leverden vele solisten hun eigen cadensen en versieringen en het is me een raadsel waarom dat niet meer bij de uitvoeringspraktijk van vandaag hoort.
De Stamitz klarinetconcerten zijn in één woord welluidend en van een behoorlijk hoog muzikaal niveau. Deze CD is dan ook heerlijk om naar te luisteren. Het orkest onder leiding van Iona Brown begeleidt uitstekend zonder opdringerig of overheersend te zijn.

KATJA BROOIJMANS


©St. NoPapers

Terug naar overzicht