NoPapers logo

Over NoPapers

NoPapers, digitale uitgeverS 1988 - 2015


Sinds de eerste experimenten met digitaal uitgeven op de Bulletin Board Systems (BBS'en) in 1988 heeft de Stichting NoPapers zich ontwikkeld tot de stimulerende organisatie achter een netwerk dat bestaat uit honderden mensen die via de projecten van NoPapers hun weg hebben gevonden in zowel de nieuwe als de oude media. Mede dankzij haar wijdverspreide netwerk heeft NoPapers, indien noodzakelijk, altijd de functie van klokkenluider kunnen vervullen. Juist door de non-profit gedachte van de Stichting heeft zij zich altijd kritisch onafhankelijk op kunnen stellen ten opzichte van allerlei problemen aangaande ontwikkelingen op Internet.
De opkomst en groei van Internet maakt het mogelijk om razendsnel informatie te vergaren, verspreiden, uit te wisselen en te beoordelen. Democratische toegang tot deze informatie is echter essentieel voor de optimale benutting van alle mogelijkhedenÖ

Fundamenten van een Nieuwe "Economie"

Een goed functionerend netwerk dankt haar kracht voor een groot deel aan het feit dat ze meer is dan de som der delen. Zo wordt bij NoPapers iedere medewerker min of meer gezien als een onderneming binnen de organisatie.
Doordat iedereen bepaalde doelen voor zichzelf en voor de netwerkorganisatie heeft moet men wel optimaal samenwerken om het maximale resultaat te bereiken. In een perfecte economie behaalt iedere deelnemer de optimale opbrengst. Door nu al die onderneminkjes en het netwerk als op zichzelf staande economieŽn te beschouwen ziet men in dat het optimum te bereiken is door perfecte samenwerking.
Networking. Hoe beter de samenwerking tussen de individuen, ondernemingen en netwerken, hoe dichter men bij de voor allen meest wenselijke situatie komt.

Dat is NoPapers, een netwerkorganisatie gevormd door autonome individuen en ondernemingen die zich allemaal namens of voor NoPapers inzetten voor de ontwikkeling en bevordering van digitaal uitgeven.
Zoals NoPapers werkt ziet men steeds meer organisaties opereren. Door de sterke kanten van de deelnemers in het netwerk te benutten kunnen overbodige kosten gemakkelijker geŽlimineerd worden terwijl de gezamenlijke inkomsten van het netwerk vergroot worden.
De Nieuwe Economie ten voeten uit: Cost-&Energysharing.

In de praktijk

Om aan te tonen dat digitaal uitgeven op basis van het Cost-&Energysharing principe mogelijk is heeft NoPapers in 1995 het voorbeeldproject De Agenda van Nederland opgestart.
dAN verwerkt kosteloos alle basisgegevens over allerlei evenementen in Nederland en publiceert deze gratis raadpleegbaar online zonder onderscheid te maken tussen -subjectieve- waarde van de informatie. Doordat dAN de gegevens direct van de organisatoren krijgt hoeven deze hun informatie slechts 1 keer te versturen terwijl dAN er daarna voor zorgt dat de informatie geordend en verspreid wordt.
Niet alleen de organisator bespaart kosten en tijd, ook de eindgebruiker van de informatie kan de gegevens sneller, efficiŽnter en goedkoper benutten. De Agenda van Nederland zelf is low-profile. Adverteren buiten Internet om is nog nooit gedaan. Profileren via Internet gebeurt in feite alleen via samenwerkingen en berichtgeving binnen newsgroups.

Ondersteunen

Ook NoPapers als organisatie staat bepaald niet te roepen om aandacht. Het gaat niet om ons, het gaat om wat we met z'n allen aan het bouwen zijn.
Toen NoPapers haar BBS activiteiten per jaarwisseling 1994/1995 beŽindigde omdat Internet dankzij het World Wide Web bruikbaar werd om grotere groepen mensen te bereiken, schreven we in een mail aan al onze gebruikers, toen zo'n 20.000 per maand, iets wat nog steeds opgeld doet:
"We hebben ons steentje bijgedragen aan de grote kathedraal die we met z'n allen aan het bouwen zijn".

Die kathedraal heet nu Internet.

Een wereldomspannend netwerk waardoor mensen over de hele wereld, los van politieke en commerciŽle invloeden, met elkaar kunnen communiceren over en werken aan wat wezenlijk van belang is...Voor u, voor deze wereld, voor onze binnen enkele jaren ozonlage-loze moeder aarde...
Die 'kathedraal', we bouwen voort en dragen waar we kunnen ons steentje bij.

Virtualiter...

De Stichting NoPapers is per 1 januari 2016 met alle activiteiten gestopt en is inmiddels opgeheven
Wat rest is een deel van de archieven die in stand worden gehouden door vrijwilligers.

Inlichtingen: info@nopapers.nl

Vinger icon NoPapers hoofdmenu

Vinger icon


© 1996 NoPapers Reakties naar: webmaster@nopapers.nl