HOME


info per mail
Kruiden en onkruiden
Komen daar waar ze nodig zijn

(0ver het ontstaan van De Oosterzon)

We hebben kruiden en onkruiden.
Taalkundig gezien dan.
Het gaat er bij mij niet in dat het ene kruid een zegen is en het ander alleen een plaag voor tuinders.
Zevenblad bijvoorbeeld wordt altijd ingedeeld bij die laatste.
En toegegeven, het is een ramp in je tuin. Nog erger dan kweek, dat net als Zevenblad de neiging heeft op een micrometer wortel zich nog voort te kunnen planten.
Eind jaren '80 viel op hoe onvoorstelbaar veelvoorkomend Zevenblad werd in tuinen.
Het zou duiden op te weinig kalk in je grond. Niet verwonderlijk, er is nog steeds zure regen en tuinders kunnen niet zonder geregeld toevoegen van (wat mij betreft liefst zeealgen) kalk.
Maar was dat voldoende verklaring? Wij ontdekten dat er nog een andere was en dat leidde naar de toepassing van dit kruid in een van onze belangrijkste remedies.
Wie holistisch naar de dingen kijkt weet; alles hangt met alles samen.
Wij, telers en ontwikkelaars van de Oosterzon hadden al zoveel eerder ervaren dat juist in je eigen tuin, vooral als je daar intensief aanwezig bent, ook het idee van 'je trekt aan wat je zelf bent' op de (on)kruiden in je tuin van toepassing is.
Dat principe is ook de basis van De Oosterzon geworden.
De eerste bewijzen voor het principe 'je trekt aan wat je zelf bent en/of nodig hebt', ontdekten we begin 80'er jaren van de vorige eeuw.
Onze proeftuin, gunstig gelegen t.o.v. van wind en omgeving, waardoor allerlei zaden neerstrijken en tot wasdom proberen te komen, was al een poos erg gastvrij voor Vogelmuur. De plant gedijde goed en leek een soort spoor te vormen in de buurt, tot aan ons woonhuis.
Een onkruid, dat zich niet blijvend liet verwijderen, maar telkens weer de kop opstak.
Wat wilde die plant ons vertellen? Waarom voelde hij zich zo thuis op onze tuin, in onze hele omgeving?

Vogelmuur

Het antwoord kwam toen bij mijn toen nog jonge zoontje werd vastgesteld dat zijn heftige hoest die al jaren steeds de kop opstak, een schrikaanjagende naam had; kinkhoest. Een bijna absurde conclusie. Artsen hadden tot dan toe slechts vastgesteld dat hij chronische ontstekingen aan zijn luchtwegen had, en dat de oorzaak was van steeds opnieuw oorklachten. Regelmatig bezochten we de KNO-specialist, die begon met het doorprikken van zijn trommelvliezen, maar uiteindelijk buisjes plaatste. Zelfs zijn amandelen werden geknipt, zonder dat de diagnose kinkhoest gesteld werd. Achteraf begrijpelijk, de medische stand verkeerde in de veronderstelling dat de ziekte dankzij onvolprezen inentingsprogramma's de wereld uit was.
Toen begreep ik dat ik steeds verkeerd gedacht had. Mijn zoontje was bijna altijd bij me op de tuin.. hij was het die Vogelmuur aantrok. Informatie in een kruidengids leerde: 'In de 19e eeuw werd het plantje door de Beierse kruidenarts Kneipp hoog aangeprezen als kalmerend middel bij irritatie van de luchtwegen'.
Ik groef twee planten uit, zette er 1 in een pot met aarde naast zijn bed en hing een ander boven zijn bed te drogen. Binnen een week waren zijn klachten al verdwenen. Twee weken nadien constateerde de KNO-arts dat de kinkhoest was verdwenen.

Enige weken later werd ik gebeld door een homeopatische huisarts van een groepspraktijk aan de andere kant van de stad. Kinkhoest was bijna epidemisch vertelde ze en zij was een van de mensen die onderzoek deed naar de besmettingslijnen. Ik beantwoordde haar vragen en vroeg haar naar de omvang van de ziekte. Ze vertelde dat veel jonge kinderen getroffen waren, w.o. een piepjong babietje dat daardoor op de intensive care van Ziekenhuis Overvecht in Utrecht was opgenomen. Antibiotica zou vermoedelijk geen uitkomst bieden. Ik vertelde haar van mijn inzichten en ervaringen met Vogelmuur en mijn zoon. Op haar verzoek heb ik de latijnse naam opgezocht; Stellaria Media. Deze homeopatische arts belde niet lang na dat gesprek weer terug. Gewapend met mijn verhaal had ze contact gezocht met de homeopatische medicijnenfirma VSM, die in de archieven was gedoken en een recept uit de twintiger jaren had teruggevonden op basis van Vogelmuur. Het recept is terstond gebruikt, de medicatie is direct naar het babietje op de intensive care gebracht die ook spoedig genas.
Nog steeds kan ik dit verhaal niet vertellen zonder vervuld te raken van een tot ontroering stemmende dankbaarheid.
Een dankbaarheid die me een gevoel van verbondenheid geeft met al het leven op Moeder Aarde.
Een verbondenheid die ontstaan is in de tijd dat ik met mijn tuin begon. Aanvankelijk met het plan mijn eigen groenten te kweken, maar die door de ervaring met Vogelmuur de basis werd voor nog meer (her)ontdekkingen. De ervaringen en remedies worden inmiddels via De Oosterzon doorgegeven aan anderen.

Marja Oosterman
2/02

Twee producten van de Oosterzon nader toegelicht:

- rsi remedie
- 7 Leaves