HOME


Nu ook:
7Leaves 'vintage'
info per mail

Anne Tanne's
Gratin
van
Zevenblad

Zevenblad

Het tuinderscomplex waar ook de Oosterzon-proeftuin is gevestigd, kreeg in de loop der jaren in toenemende mate last van het onkruid Zevenblad. De tuinders slaagden er redelijk in het kruid van hun percelen te houden, maar aan de randen van het complex groeide allengs bijna niets anders meer leek het.
En toen was mijn tuin aan de beurt.
Aanvankelijk deed ik trouw wat alle andere tuinders deden; goed de grond omspitten met een spitvork, en de losse grond ontdoen van elk spoortje wortel. Anderen gebruikten daarbij zelfs zeven, maar dat ging me te ver. Daarvoor had ik niet de grond vol trots naar Climax-fase geleid..
U raadt het al.. Zevenblad nam elk jaar weer meer ruimte in op het Oosterzon-perceel.. reizend door Nederland zag ik overal als eerste het kruid groeien.. Zevenblad een plaag, jazeker, maar waarom?
Op een dag begreep ik dat ik me 'de ellende' van Zevenblad had laten aanpraten, zodanig dat ik m'n gebruikelijke ver- en bewondering in de tuin geblokkeerd had t.o.v. dit kruid. En ik herinnerde me een uitspraak van mijn toenmalige yogalerares Rita Beintema; 'Dat wat je aandacht geeft groeit. Ook negatieve aandacht is aandacht'
Het gevecht tegen het Zevenblad was deze plant ongetwijfeld zeer welkom.
Vanaf dat moment veranderde ik mijn houding. Ik begon me erop te betrappen dat ik in mezelf grinnikende conversaties voerde met de Zevenbladplanten.. Speels spelletjes met de planten speelde. In de trant van "héhé, het is goed dat jullie er zijn, maar hier is de grens.. Ik heb echt zin in snijbiet dit jaar.. dus ik maak dit stukje schoon en dus blijven jullie tot daar". "Waarom vraag je niet waarom we er zijn?" verbeeldde ik me op een gegeven moment dat de planten tot me spraken. "Nou waarom dan?" "Haast. Jullie hebben zo'n haast".
En langzaam maar zeker begon ik verbanden te leggen met haast en de gevolgen van haast.
Haastig door het leven gaan.. dat betekent geen tijd hebben voor wezenlijke aandacht, voorbij gaan aan jezelf.
"Je verliest het contact met je basis".
Zei een plant dat of dacht ik dat?
Speurend in kruidenboeken werd hier en daar Zevenblad beschreven als een kruid dat diensten kon bewijzen bij nierziekten. Nieren, ook basis, maar ook angsten.. En ik voelde altijd mijn nieren na diep contact met mensen met onverwerkte diepe angsten… En onverwerkte diepe angsten verhinderen contact met je basis…
Jaja, je kunt de gekste associaties krijgen tijdens tuinieren.
Maar ik heb geleerd die associaties op hun waarde te schatten.
Zo begon het experimenteren met Zevenblad.
De Oosterzon maakte er aanvankelijk 3 soorten remedies van:
Phyto-
Bloesem- en
een speciale remedie op oliebasis.

Met de olie, die iets complexer van samenstelling is dan de phyto- en bloesemremedie, zijn we drie jaar flink aan het testen geweest waarvoor onze dank aan alle lieve mensen die zich opwierpen als 'proefkonijn'.

Het uiteindelijke recept leidde tot de olieremedie:
7Leaves.

7Leaves laat zich het beste omschrijven als een uitwendig te gebruiken olie, die zeer goede diensten bewijst om je weer in je eigen energie te zetten, in contact te brengen met je basisenergie en je zo te gronden en je bewust te maken van processen in je zelf die je weerhouden om echt je zelf te zijn.
Daartoe kun je de olie het beste voor het slapen gaan aanbrengen op de gebieden rond je nieren en rond je zonnevlecht.
7 Leaves is er in geslaagd om mensen in psychose weer op de grond te brengen, en heeft al bij vele mensen goede diensten bewezen om lang gekoesterde diepe angsten die belemmeren om jezelf te zijn, bewust te maken en zo onder ogen te zien en te verwerken.
De olie heeft daarnaast een ontspannende, maar tevens zelfvertrouwen activerende werking.
Niet iedereen merkt de werking bewust. Maar veranderingen ten goede merkt iedereen.


7 Leaves is verkrijgbaar in 2 verpakkingen:
10 cc druppelfles voor zelfgenezing ( € 9,- inclusief verzendkosten)

30 cc fles voor therapeuten en massage.
De 30 CC fles kost € 22,-.

Bestelling door overmaken van het juiste bedrag op
IBAN: NL32 INGB 0009 1696 30
t.n.v. De Oosterzon, Utrecht o.v.v. 7Leaves

Denk bij online bankieren a.u.b. om het vermelden van uw adres!

N.B. Voor therapeuten bestaat ook de mogelijkheid van wederverkoop.