AARDEN

(grounding) is er op gericht om onder alle omstandigheden het contact met het hier en nu te behouden. Het (her)beleven van emoties wordt gemakkelijker/lichter als we ervaren dat de aarde onze veilige basis is ('grond onder de voeten voelen'), met andere woorden dat we altijd weer terug komen in het hier en nu.