ALEXANDER TECHNIEK

Frederick Mathias Alexander (1869-1955) was een acteur uit Tasmanië. Hij was van mening dat ziekte in nauw verband staat met de wijze waarop de mens zijn lichaam gebruikt. Het Alexanderprincipe luidt dat er betere manieren zijn om het lichaam te gebruiken dan andere en dat het gebruik het functioneren beïnvloedt. Het belangrijkste doel van de Alexandertechniek is te leren het lichaam efficiënt te gebruiken. Bij 'goed' gebruik zijn alleen die spieren, die nodig zijn voor de handeling die wordt uitgevoerd, actief en dan nog alleen in de vereiste mate. Er is geen onnodige spierspanning en dus is er elegantie, gemak en efficiëntie zowel tijdens beweging als rust.

De Alexandertechniek is in principe een discipline die leert hoe te bewegen, maar houdt ook aanraking en verbale aanwijzingen in. Hierbij ligt de nadruk op de manier waarop het lichaam wordt gebruikt bij het zitten en staan. Door het elimineren van de fouten in het gebruik van het lichaam, kunnen velerlei klachten worden genezen.