ANTROPOSOFIE

(antropos = mens, sofia = wijsheid) is een wereldbeschouwing gebaseerd op theorieën die door Rudolf Steiner in het begin van de 20e eeuw zijn ontwikkeld. In de antroposofie vinden bepaalde facetten van de bestaande filosofische tradities en van de theosofische levensbeschouwing hun synthese in een geheel nieuwe filosofie, waarin het christendom centraal wordt gesteld en waarin men door bovenzinnelijke kennis van de mensennatuur wil komen tot een volledige beschouwing van de gehele kosmische realiteit.