ASR-THERAPIE

Analytisch-Synthetische Response-therapie (sedert 1981 ontwikkeld door drs. J. Kamst) haakt in op de energie-kant van het menselijk functioneren. Orgaanfunctiestoornissen (en dus daarmee samenhangende klachten en ziekteverschijnselen) kunnen energie-storingen zijn, zonder dat er dan iets aan het orgaan zelf hoeft te mankeren. In dat geval wordt er bij regulier-medisch onderzoek redelijkerwijs dus ook niets gevonden.

ASR-therapie werkt op basis van een Westers-logische diagnostiek die bestaat uit een analyse van rond 200 storingskanalen, vastgelegd in een gestandariseerd patiëntensysteem, waarbij ook psycho-sociale storingen zichtbaar worden gemaakt. Zelfs zijn er afzonderlijke signalen voor problemen rond diepte-psychologie en voor de zwaarte van de psychische invloed.

ASR-theraspie behandelt op reflexen in zones, acupunten op meridianen, chakra's in segmenten, littekens en vlinderpatronen. Dit gebeurt via onder meer pressuur, massage, moxa, wit of gekleurd licht en tussenstoffen.

ASR-therapie kent als specialisaties: energetische homeopathie, voedingsadviezen, psychische massage, Reichiaanse massage en spel-therapie.

Bron: Stichting ASR-therapie