ASTRAAL GEBIED

is de sfeer in het universum die het fysieke doordringt en omgeeft (net zoals geluid en licht op dezelfde plaats tegelijk aanwezig kunnen zijn), waar zich puur de gevoelsprocessen der levende wezens afspelen.

Bron: http://home.worldonline.nl/~caros