ASTROLOGIE

zoekt het verband tussen de verschijnselen in de kosmos, op de aarde als deel van die kosmos en in de mens als deel van die aarde. Zij grondt haar beschouwingen op de alomvattende wetmatigheid in de kosmos, die meebrengt dat elk moment de wetmatige oorzaak is van een reeks volgende momenten, zodat, indien wij die wetmatigheid ten volle kenden, we in staat zouden zijn uit de gegevens van één moment die van een reeks volgende af te leiden, m.a.w. de toekomst te voorspellen. Maar zover zijn we nog niet; met onze tegenwoordige kennis kunnen we alleen een algemeen inzicht krijgen in komende gebeurtenissen en kunnen we slechts in enkele gevallen die gebeurtenissen in details vooruitzien.

Bron: Ir. C.J. Snijders: 'Beginselen der Astrologie'