ATTITUDINAL HEALING

wil letterlijk zeggen 'het helen van je innerlijke houding of instelling'. Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. Het proces van heelwording gaat via het loslaten van een op pijn en angst gebaseerde houding, zoals haat, wrok, schuldgevoel, het niet kunnen vergeven van jezelf en anderen. Waar angst verdwenen is komt liefde vrij.
Attitudinal Healing is ontwikkeld door Gerald (Jerry) Jampolsky.

Bron: Stichting Centrum voor Attitudinal Healing