AUM

De mantra's AUM en OHM zijn in essentie dezelfde. AUM heeft betrekking op de metafysische betekenis van de mantra, terwijl OHM meer de fonetische klank vertegenwoordigd, echter onvoldoende.
Om met dit laatste te beginnen. De klank van de mantra, als je hem goed reciteert, beweegt zich door je lichaam. De 'A' komt uit je mond en keel.
De 'U' (uitgespoken als OE) gaat door je borst en de 'M' resoneert in je maagstreek. De klank OHM is min of meer een poging dit aan te geven.
Echter de westerse taal is niet in staat de klanken uit het devangari-alfabet (waarvan het Sanskriet gebruik maakt) tot uitdrukking te brengen.
Wat betreft de metafysische betekenis.
De 'A' staat voor creatie, de godheid die hierachter schuil gaat is Brahma. De 'U' staat voor instand houden, de godheid hierachter is Vishnu. De 'U' staat voor regeneratie (vernietiging waardoor hernieuwing mogelijk wordt), de godheid hierachter is Shiva, ook wel Mahesh genoemd. Deze drie-eenheid wordt ook wel trimurti genoemd.
Een godheid is in de oosterse filosofie geen 'persoon', maar een aspect van de alles omvattende eenheid die met geen enkel begrip is te omschrijven. Men zegt daarom ook wel 'dat'. Alles wat je ervan wilt definiëren beperkt het gelijk, want het heeft geen begin en einde en is onveranderlijk. Eigenlijk wordt hier hetzelfde bedoeld als in het westen de naam God wordt gebezigd. Helaas wordt deze naam in het westen nogal beperkt gebruikt. In essentie is god hetzelfde als Aum.

Bron: Dorje van Halderen