AURA

is het magnetische veld dat alle materiële, levende dingen omringt. Dit veld dient als een thermische afscherming. Hier wordt bijvoorbeeld warmte vastgehouden en bovendien heeft het een beschermende functie voor onder andere ons fysieke lichaam. Het zal uitdijen of inkrimpen, wanneer onze omgeving verandert in gunstige of ongunstige zin. Wanneer dit veld wordt bedreigd of geïnfiltreerd, zal ons instinct ons daarvoor waarschuwen. Al onze gewaarwordingen en gevoelens worden via uiterst kleine elektrische impulsen door ons zenuwstelsel naar de hersenen overgebracht, waar deze worden omgezet in signalen en beelden, die daarop dan op adequate wijze reageren.

We kunnen echter ook nog op een andere manier waarnemen, en wel via het gebied van de intuïtie, van het ruimtelijk denken of creatieve denken, gewaarwordingen die uitgaan boven het fysieke niveau. Er bestaat nog een bewustzijnsgebied van de psyche, dat wel eens het astrale gebied wordt genoemd, ofschoon dit de buitenzintuigelijke toevoeging van ons hogere of andere zelf niet echt omschrijft, want dit is het vierdimensionale domein waar zich ons meer permanente wezensdeel bevindt, het ongeziene deel van ons zelf. Met speciale fotografie of een (getrainde) ontwikkelde waarneming kan de aura worden waargenomen. A.d.h.v. de kleuren daarin kunnen psychische, emotionele en fysieke gesteldheid van een mens worden vastgesteld. Met o.a. aurahealing kan daar invloed op worden uitgeoefend.