AURICULO THERAPIE

(auricula = oor, therapeia = behandeling) is een behandelingsmethode die ook wel ooracupunctuur wordt genoemd. Dit is echter niet geheel juist, daar de ooracupunctuur een deelgebied van de auriculotherapie is. Het principe van de ooracupuntuur treft men reeds voor onze jaartelling aan in Chinese, Perzische en Egyptische geschriften. Prikkeling van bepaalde punten op de oorschelp zou een anticonceptief effect hebben. Hippocrates vestigde opnieuw de aandacht op het therapeutisch belang van het oor. Hij behandelde met succes patiënten met impotentie en neuralgieën door plaatselijke verhitting en prikkeling van het uitwendige oor.