BIOFEEDBACK

is een manier om een systeem te beheersen door de resultaten van zijn (in het verleden geleverde) prestaties ernaar terug te voeren. Men noemt het ook wel terugkoppeling. Biofeedback is een manier om bepaalde lichaamsfuncties te beheersen door middel van terugkoppelingsmechanismen. Een biofeedback-training maakt het de patiënt mogelijk zich af te stemmen op zijn lichaamsfuncties en deze door voortdurende feedback onder controle te krijgen.