BOCAM-THERAPIE

is ontstaan uit Oosterse en Westerse onderzoeksmethoden en vandaar uit is een natuurlijk behandelmethode gecreëerd. De behandelingen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de traditionele Chinese geneeswijze of liever - gezondheidsleer. De behandelprogramma's werken zowel preventief als curatief. Er wordt van het standpunt uitgegaan dat blijvende gezondheid alleen verkregen kan worden door er dagelijks mee bezig te zijn. Elke genezing is een vorm van zelfgenezing, de cliënt moet het uiteindelijk zelf doen. De therapeut probeert de cliënt slechts op weg te helpen d.m.v. een Bocam-zelfhulpprogramma en Chi-behandelingen.

Het Bocam-zelfhulpprogramma wordt gecreëerd uit de volgende onderdelen:
B ewegingsleer (Chinese gezondsheidsoefeningen en Tai Chi Chuan)
O ntspanningsoefeningen
C oncentratietechnieken
A demhalingstechnieken
M assagetechnieken (Chinese massage)