COUNSELLING

biedt manieren om contact te maken met onverwerkte gevoelens en emoties, die in het lichaam opgeslagen zijn. De counsellingtechnieken werken simpel en direct: via lichaamstaal, associaties, drama e.d. worden deze gevoelens en emoties weer bewust. Door jezelf toe te staan ze volledig te ervaren en te uiten kun je deze, vaak pijnlijke, herinneringen alsnog integreren. Gevoelens van opluchting en inzicht zijn daarbij tekens dat je een laagje dieper ontspant, dat je weer wat meer bewust geworden bent.

De internationale definitie van Counselling.

Counselling vindt plaats wanneer een counsellor een cliënt spreekt in een privé en vertrouwelijke omgeving om moeilijkheden die de cliënt ervaart of distress die de cliënt doormaakt of misschien algeheel ongenoegen met het leven of een gevoel van 'de weg kwijt zijn' en geen doel meer te hebben, te verkennen. Dit geschiedt altijd op verzoek van de cliënt, want niemand kan behoorlijk 'gestuurd' worden voor counselling.
Door attent, geïnteresseerd en geduldig te luisteren kan de counsellor beginnen zich in te leven in de wereld van de cliënt en de problemen vanuit zijn/haar standpuint in te zien om hem/haar deze zodoende duidelijker te maken, mogelijk in te laten zien vanuit een ander standpunt. Counselling is een manier om keuzes, veranderingen of vermindering van verwarring te bewerkstelligen. Counselling is niet raadgeven of een cliënt aansporen een specifieke weg in te slaan. Counsellors oordelen of veroordelen hun cliënten niet, noch buiten zij ze uit.

Stress-counselling

Bij stress-counselling wordt ervan uit gegaan dat alles wat de mens doet, denkt of zegt of bewust verzuimt te doen, te denken of te zeggen, gepaard gaat met een gevoel. Dat gevoel kan klachten veroorzaken. Als dat gebeurt bij mensen die een gezonde emotionele basis hebben, maar door omstandigheden tijdelijk het spoor even bijster zijn, is stress-counselling de meest effectieve manier om deze klachten te helpen verminderen. Soms is er geen pasklare oplossing voor de stress. Als dat het geval is, helpt de stress-counsellor deze persoon om manager te worden van zijn probleem.

Bron: Stichting Counselling Nederland