DAOÏSME

Dit China's meest alomvattende autochtone wijsgerig-religieuze systeem is wars van alle dogma's en vraagt (maar misschien is dit slechts schijn) heel weinig van zijn volgelingen. Bijleren doe je door af te leren, alles doen doe je door niets te doen, leven en dood vormen één geheel en de meest fundamentele werkelijkheid, de Weg, is onmogelijk in worden te vatten. De houding die aan het daoïsme ten grondslag ligt is er een van radicaal respect voor alles wat bestaat, gekoppeld aan een voortdurende relativering van het belang van alles wat bestaat. Consistent kritisch ten opzichte van overgeleverde of conventionele kennis, vertrouwt het op het inzicht dat alles wat de mens nodig heeft reeds in de mens zelf ligt besloten.

Bron: cursusboekje van Han Fortman Centrum, Nijmegen