DROOMWERK

is een methodiek waarbij op een intensieve wijze, vanuit verschillende technieken en tradities, wordt gewerkt met dromen om tot groei en zelfinzicht te komen. Droomwerk is gericht op de kunst van het praktiseren van het droomwerk zelf. Droomwerktechnieken actualiseren de droom in droom- en waaktoestand op iedere manier die mogelijk is.
Door de droomwerktechnieken herbeleven we de dromen zowel op het mentale als het psychische niveau. Door de actieve processen van de droomervaringen, waarbij gebruik wordt gemaakt van de gedoceerde methodieken, ervaart de mens zich als een bewust individu en wordt een innerlijke heelheid en integratie in relatie tot het grotere geheel tot stand gebracht.
Degene die met droomwerkmethodieken werkt leert gebruik te maken van de universele taal, de taal van de imaginatie en het doel en betekenis van symbolen. Dit geeft de mogelijkheid om op een dieper niveau van bewustwording en bewustzijn te functioneren. Het werken met droomwerkmethodieken activeert een transformatief proces door het contact met de integratieve bron. De boodschappen uit deze bron geven andere, meer complete informatie dan de boodschappen die komen uit het persoonlijk ego.
Het droomego, het beeld van onszelf in de droom, is niet zo actief in de droom als de rest van de droom. Het is belangrijk om d.m.v. het drooomwego de activiteiten in de droom te veranderen. Getrainde droomwerkers kunnen hun droomego's in creatieve relatie brengen met de karakters en gebeurtenissen in de droom. Wanneer dit in droomtoestand plaatsvindt, lijkt de droom totaler en completer te worden.

Bron: Opleidingsinstituut S.U.W.