ECTOPLASMA

is letterlijk naar buiten tredende substantie. Bij mediums stroomt dan een min of meer vloeibare stof uit bepaalde lichaamsopeningen, die vervolgens als het ware stolt en daarbij allerlei vormen aanneemt.