EMDR

Bij Eye Movement Desensitization and Responding maak je een aantal sets van oogbewegingen door een heen en weer bewegende hand te volgen. Je kunt het vergelijken met de REM-slaap (Rapid Eye Movement): de snelle oogbewegingen die je maakt tijdens je slaap in de stadia waarin je droomt. Men veronderstelt dat die oogbewegingen dienen om de gebeurtenissen van de afgelopen dag te verwerken. Als je getraumatiseerd bent, heb je niet genoeg aan die nachtelijke oogbwegingen. Een systematische uitbreiding daarvan, terwijl je het beeld van de traumatische gebeurtenis voor ogen houdt, heeft vaak een verbluffend resultaat. Er ontwikkelt zich een nieuw netwerk in je brein. Daardoor haal je de gevoeligheid van de traumatische gebeurtenis af.

Bron: Hanneke van der Wielen.