ESOTERISCH

noemt men een religieus gebruik of een filosofische leer die slechts aan enkele ingewijden bekend is.