FAMILIEOPSTELLINGEN

Iedere familie bezit een sterk gevoel van saamhorigheid, ongeacht of de familieleden dat ook zo ervaren. Men noemt dit de 'familiegroepsziel'. Dit systeem is voortdurend op zoek naar evenwicht en verlangt dat niemand wordt buitengesloten of vergeten, dat onrecht wordt vergolden en gevoelens niet worden onderdrukt. Vaak met zeer ernstige gevolgen. Familieopstellingen (volgens Bert Hellinger) is een indrukwekkende en effectieve werkvorm. Er wordt een opstelling gemaakt naar het innerlijk beeld van de persoon om wiens familie het gaat. De andere deelnemers in een groep vervullen de diverse posities in de opstelling. Het verbluffende is dat zij dezelfde gevoelens en onderlinge verhoudingen ondergaan als de oorspronkelijke familieleden. Door de posities van de representanten te veranderen wordt geprobeerd om de juiste ordening te vinden. Door 'oplossende uitspraken' kan een nieuw innerlijk beeld ontstaan met meer ruimte voor respect en liefde. Deze werkwijze biedt een diepe inwerkende ervaring die niet alleen ingrijpt op persoonlijk niveau, maar ook op de familiegroepsziel.

Bron: cursusboekje van PMV Centrum voor Bewustwording