FELDENKRAIS

is een systeem van bewegingslessen.
Je kunt de bewegingslessen op 2 manieren doen:
- In groepsverband, Bewustworden door Bewegen (of ATM, Awareness Through Movement), waarbij de bewegingen worden geleid met woorden.

- In individuele lessen Functionele Integratie (of FI, Functional Integration) waarbij de leraar de leerling beweegt of de bewegingen met de handen begeleidt.

Deze leermethode is ontwikkeld door Moshe Feldenkrais. (1904 - 1984)

De methode is gericht op het beter leren kennen van het eigen functioneren. Lichaam en geest worden beschouwd als ondeelbare eenheid. Het bewegen wordt als ingang gebruikt, omdat daar verschillen beter zijn waar te nemen.
Een Feldenkraisleraar helpt bij het vinden van de meerdere mogelijkheden waar we als mens over beschikken, maar waar we ons vaak niet bewust van zijn. Dit gebeurt door ongewone bewegingen langzaam en met aandacht uit te voeren, waardoor we gebruik maken van ons natuurlijk leervermogen.
Het gemak en de nieuwsgierigheid die we als kind hadden worden teruggebracht in het bestaan.
Het doel is de kwaliteit van het dagelijks bestaan te verbeteren.
Door de veranderde bewegingspatronen en door de veranderingen in ons zelfbeeld zullen vaak ongemerkt bestaande ongemakken verdwijnen.
 

 

 

 

 

 


Meer informatie op de site van
Tjitske de Boer van Feldenkraiscentrum Utrecht.