GAIALOGIE

is een oeroude aarde- en ervaringswetenschap die is aangepast aan de westerse mens en zijn manier van leven en leert ons bewuster om te gaan met alles wat ons omringt, zoals natuurkrachten en wezenswerelden. Zij is de kunst, natuur en cultuur in verbinding te brengen.
Gaialogie is gebaseerd op de kennis van zowel de kosmos als van de archetypische energiestructuren van de aarde. Een energetische matrix die door alle verschijningsvormen van de natuur heen werkt.
Het herkennen en verinnerlijken van deze universele subtiele krachten leidt tot een diep meevoelen met de hele schepping. Deze inzichten leren ons om in harmonie met onze omgeving samen te werken.

Bron: Instituut voor Gaialogie