GAYATRI MANTRA

 De Gayatri-mantra was aanvankelijk een mantra die alleen voor Brahmanen bestemd was en die mochten hem alleen in stilte voor zichzelf innerlijk uitspreken. Sedert enkele decennia is de mantra beschikbaar voor iedereen. Hij wordt over de hele wereld gezongen; de mantra doet een beroep op de allerhoogste wijsheid. Wie de mantra zingt of zegt of er naar luistert wordt gezuiverd. De mantra dient 27 x achtereen gezongen te worden

Om bhur bhuvak svah

tat savitur varenyam

Bhargo devasya dhimahi

dhiyo yomah

Prachodyat

 Door alle lagen van ervaring heen is
'Dat' de ware aard die het bestaan verlicht,
het allerhoogste Ene.
Moge alle wezens
Door subtiele en meditatieve intelligentie
de verheven schittering van
verlicht bewustzijn gewaarworden