GIDS

(door sommigen beschermengel genoemd) is een onzichtbare entiteit die te allen tijde bij je is. Hij helpt je, steunt je en begeleidt je waar hij of zij kan. Gidsen praten tegen je, telepatisch, het is de stem van binnen, je innerlijke stem. Door er bewust contact mee te maken, kun je je leven verrijken. Er bestaan verschillende soorten gidsen. Een overleden oma, of een ander overleden persoon, waarvan men in het leven veel heeft gehouden, kan er voor kiezen bij je te blijven tot je zelf overlijdt. Er zijn ook gidsen die men kent uit vorige levens, mensen waar men destijds mee heeft geleefd, die je begeleiden in je huidige leven. Deze gidsen hoeven zelf niet meer op aarde terug te komen, maar hebben vrijwillig ervoor gekozen zich over jou te ontfermen. Vaak hebben ze honderden jaren geleden een leven met je gedeeld. Sommigen noemen dergelijke gidsen hoofd- of oergidsen, 'uit-geïncarneerde' gidsen. Meestal blijven deze gidsen gedurende alle levens die je nog te gaan hebt hier op aarde bij je.